Author: Jacek Zaleśny
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 89-98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.04
PDF: ppk/06/ppk604.pdf

The subject of this analysis is the access of judicial assessors to classified information. The problem is shown in the context of the participation of judicial assessors – on a par with judges – in solving legal conflicts. The author also describes the legal consequences resulting from it.

Dostęp ławników sądów powszechnych do informacji niejawnych

Przedmiotem analizy uczyniono zagadnienie dostępu ławników sądów powszechnych do informacji niejawnych. Problem pokazuje się w kontekście udziału ławników – na równi z sędziami – w rozstrzyganiu konfliktów prawnych i wynikających z tego następstw.

REFERENCES:

Literature:

  • Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009
  • Hoc S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. akt V KK 146/08, OSP z 2009 r., z. 9, poz. 94
  • Konecki J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. akt V KK 146/08, OSP z 2009 r., z. 9, poz. 94
  • Rusinek M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. akt V KK 146/08, Przegląd Sądowy nr 6, 2009
  • Świecki D., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt V KK 137/07, OSP z 2009 r., z. 1, poz. 10
  • Zawadzki S., Instytucja ławnika ludowego jako przedmiot badań, [w:] Udział ławników w postępowaniu karnym. Opinie a rzeczywistość, pod red. S. Zawadzkiego, L. Kubickiego, Warszawa 1970

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart