Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 33-52
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.02
PDF: ppk/13/ppk1302.pdf

The protection of privacy embraces three areas: physical integrity, information autonomy and protection of family life. All these spheres, distinguished in law and jurisprudence, protect the human identity against public authorities and other people interferences. However, in all these spheres there can be observed new changes, appearing insocial life and lifestyle, which let us ask the questions about the scope and real need of privacy protection in contemporary world, where cultural norms and development of societies influence on concept of privacy and public sphere.

Trzy wymiary prywatności. Sfera prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej

Ochrona życia prywatnego obejmuje trzy sfery: integralności cielesnej, autonomii informacyjnej oraz życie rodzinne i prawo jego kształtowania. Wszystkie te sfery, jurydycznie wyróżniane, znajdują uzasadnienie w konieczności ochrony tożsamości człowieka przed ingerencją podmiotów władzy oraz innych osób. We wszystkich też trzech sferach następuje współcześnie poważne przeobrażenie, pozwalające stawiać pytania o zakres i potrzebę ochrony prywatności w świecie, w którym rozwój cywilizacyjny i kulturowe normy zmieniają paradygmat prywatności i sfery publicznej.

REFERENCES:

Literature:

 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007.
 • Baudrilliard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
 • Beardsley E., Privacy: Autonomy and Selective Disclosure, “Yearbook of the American Society for Political and Legal Philiosophy” 1971, Nomos XIII, Privacy [za:] J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004.
 • Buksiński T., Publiczne sfery i religie, Warszawa 2011.
 • Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Coleman D. L., Individualizing justice through Multicultiralism – Liberal’s Dilemma, “Columbia Law Review”, 1996, vol. 96.
 • Elliott A., Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011.
 • Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 2000.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2010, [za:] A. Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Warszawa 2003.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa 2005.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 • Kukathas C., The Liberal Archipelago. Theory of Diversity and Freedom, Oxford 2003 [za:] D. Pietrzyk –Reeves, Spór o pojmowanie uprawnień jednostek I grup w kontekście wielokulturowości [w:] Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.
  Kymlicka W., Multiculural Citizenship, 1995.
 • Motyka K., Prawo do prywatności, „”Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 85.
 • Oxford Concise Dictionary if Politics, Oxford 2003.
 • Pawluś K., Ciało jako przedmiot socjologicznej analizy i wytwór dyskursów, Tekstualia, http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=28.
 • Pietrzyk-Reeves D., Sfera publiczna a demokratyczne obywatelstwo, [w:] Pytania współczesnej filozofii polityki, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2007.
 • Roessler B., New ways of thinking about privacy, “The Oxford Handbook of Political Theory” 2010.
 • Sen A., Żyjemy w czasach tyranii wspólnot, wywiad z M. Nowickim, Idee z pierwszej ręki, Warszawa 2008.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006.
 • Turner B., Regulating Bodies, Essays in medical sociology, Routledge 1992.
 • Warren S. D., Brandeis L. D., The Right to Privacy, “Harvard Law Review” 1890, t. 4, nr 5.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Warszawa 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart