Author: Jakub Greń
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 157-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.02.08
PDF: ppk/14/ppk1408.pdf

Rule of law, whose core is „the access to an independent judiciary and judicial review”, fulfills in EU external policy two functions. Firstly, according to the art. 21 of TEU, all EU external actions have to be subdued to the rule of law. Secondly, promoting and consolidating the rule of law is one the objectives of EU external action. In most constitutional systems, a wide margin of appreciation is left as regards to foreign policy and judicial review is considerably limited. In case of EU, the Court’s jurisdiction over EU external policy is differentiated and reflects the old pillar structure. The question which arises here is whether it can be accommodated with the disposition of the art. 2 of TEU, which states that the European Union which is a single legal entity „is founded on the value of rule of law”, and with the principle of EU external policy coherence.

Zasada rządów prawa w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej

Zasada rządów prawa, której rdzeń stanowi „dostęp do wymiaru sprawiedliwości i kontrola sądowa”, pełni w polityce zagranicznej Unii Europejskiej dwie funkcje. Po pierwsze, zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, działalność instytucji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej musi być zgodna z zasadą rządów prawa. Po drugie, promowanie i umacnianie rządów prawa jest jednym z celów działań zewnętrznych Unii. W większości spotykanych systemów konstytucyjnych na świecie, polityka zagraniczna cieszy się szerokim marginesem uznaniowości oraz ograniczeniem kontroli sądowej w jej zakresie. W przypadku Unii Europejskiej, jurysdykcja Trybunału nad polityką zewnętrzną Unii jest zróżnicowana i odzwierciedla dawną strukturę filarową. Rodzi to więc uzasadnione pytanie czy taki stan można pogodzić z art. 2 TUE, który głosi iż Unia Europejska -będąca jednolitym podmiotem prawnym – „jest oparta na wartości rządów prawa”, oraz z wymogiem spójności polityki zewnętrznej Unii.

REFERENCES:

Literature:

 • Barber N., The Rechtsstaat and the Rule of Law, “The University of Toronto Law Journal 443” 2003, vol. 53 no. 4.
 • Carpano E., État de droit et droits européens: L’évolution du modèle de l’Etat de droit dans le cadre de l’européanisation des systèmes juridiques, L’Harmattan 2005.
 • Craig P., The Rule of Law [w:] Relations between the executive, the judiciary and Parliament, House of Lords Select Committee on the Constitution, HL Paper 151 2006-2007.
 • Cremona M., The European Neighbourhood Policy: Legal and Institutional Issues, “Center on Democracy, Development, and the Rule of Law” Working Papers, Stanford Institute for International Studies, no. 25, 2 listopada 2004”.
 • De Baere G., Constitutional Principles of EU External Relations. Oxford Studies in European Law, Oxford 2008.
 • Greenspan A., Era zawirowań, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008 (tłum. Krajewski A.).
 • Jacobs F., The sovereignty of law: The European way, Cambridge University Press, 2007.
 • Kommers D., The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press, 2nd ed., 1997.
 • Pech L., Rule of Law in France [w:] Asian Discourses of Rule of Law, red. R. Peerenboom, Routledge, 2004.
 • Rosenfeld M., The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy, “Southern California Law Review 74”, 2001.
 • Sajó A., Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism, Central European University Press 1999.
 • Steyn Lord, Democracy through Law, “European Human Rights Law Review” 2002, nr 723.
 • van Gerven W., The European Union : a polity of states and peoples, Stanford University Press 2005.
 • von Bogdandy A., The European Union as a Human Rights Organization? Human Rights and the core of the European Union,” Common Market Law Review 37, 1307–1338, 2000”.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart