Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
Institution: Polska Akademia Nauk
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 27-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.02
PDF: ppk/15/ppk1502.pdf

The right to participate in cultural life every year more often becomes a part of legal order in European countries – on state level as well as in international (EU and Council of Europe) documents. The article is a review of these regulations, it also includes an analysis of content of right to culture and poses a question – in which manner legal rights could be descended from right to culture – and in consequence – what is the scope of state duties in this matter.

Prawo do kultury w katalogu praw człowieka

Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym coraz częściej staje się częścią porządku prawnego państw europejskich, tak w regulacjach krajowych, jak i w dokumentach Unii Europejskiej i Rady Europy. Artykuł stanowi przegląd tych regulacji, dokonano w nim także analizy treści prawa do kultury oraz stawia pytanie o zakres praw podmiotowych, jakie można wyprowadzić z prawa do kultury, a tym samym – o zakres zobowiązań państw w tej dziedzinie.

REFERENCES:

Literature:

  • Alexy, Teoria praw podstawowych R., Warszawa 2010.
  • Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
  • Mikołajek Z., Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
     
  • Sen A., Human Rights and Capabilities, Journal of Human Development, 2005, vol. 6, no. 2.
  • Wieruszewski R., Prawo do udziału w życiu kulturalnym, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Warszawa-Wrocław 1990.
  • Ziegler K., Cultural Heritage and Human Rights, University of Oxford Faculty of Law Re-search Paper Series, working paper No 26/2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart