Author: Ryszard Chruściak
E-mail: chrusciakr@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 93-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.05
PDF: ppk/23/ppk2305.pdf

The article describes the process of shaping constitutional provisions concerning local selg-government and presents a phenomenon of increasing constitutionalisaton of this element of state policy. Author indicates four stages of this process: 1) establishing a principle of local self-government participation into system of public authority (1989), 2) establishing a constitutional chapter regarding structure of local self-government (1990), 3) complementing this regulation with provisions concerning self-governmental tasks (1992), 4) adopting the Constitution 1997, in which a chapter concerning local self-government.

Proces kształtowania konstytucyjnych regulacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1989–1997

Artykuł przedstawia kształtowanie konstytucyjnych postanowień dotyczących samorządu terytorialnego i omawia zjawisko rozszerzania zakresu konstytucjonalizacji tego zagadnienia ustrojowego. Wskazuje etapy tego rozszerzania: 1) wprowadzenie do unormowań konstytucyjnych zasady udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy (1989), 2) ukształtowanie konstytucyjnych podstaw dla utworzenia samorządu terytorialnego w postaci wprowadzenia do konstytucji rozdziału regulującego samorząd terytorialny (1990), 3) rozszerzenie zakresu konstytucyjnej regulacji materii dotyczącej samorządu terytorialnego o zakres wykonywanych zadań (październik 1992 r.), 4) uchwalenie obowiązującej konstytucji z 1997 r., której rozdział reguluje konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego.

REFERENCES:

Literature:

  • Kallas M., Projekty konstytucyjne 1989–1991, Warszawa 1992.
  • Kallas M., Mała konstytucja z 1992 r., Warszawa 1993.
  • Projekty konstytucji 1993–1997, część 1, red. R. Chruściak, Warszawa 1997.
  • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart