Author: Janusz Zawadka
Institution: Uniwersytet w Augsburgu
Author: Ryszard Balicki
E-mail: balicki@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 135-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.07
PDF: ppk/23/ppk2307.pdf

This article has no aspirations of all aspects which is related to euthanasia. Its aim is to try to draw attention to the most typical issues and presenting them in different contexts, historical, medical, social, legal and theological, with special consideration of waged discussions and solutions applied in Switzerland, the Netherlands and Poland.

Eutanazja – „prawem do śmierci”?

Niniejszy artykuł nie ma aspiracji ukazania wszystkich aspektów, z jakimi wiąże się eutanazja. Jego celem jest próba zwrócenia uwagi na najbardziej charakterystyczne zagadnienia i ukazanie ich w różnych kontekstach: historycznym, medycznym, społecznym, prawnym i teologicznym, ze szczególnym uwzględnienie toczonej dyskusji i zastosowanych rozwiązań w Szwajcarii, Holandii oraz w Polsce.

REFERENCES:

Literature:

 • Alichniewicz A., O działaniu i zaniechaniu, [w:] Księga Pamiątkowa Profesora Zdzisława Kuksewicza, red. E. Jung-Palczewska, Łódź 2000.
 • Benedykt XVI, Eutanazja, uderzeniem w serce chrześcijańskich podstaw, Fine Vita, 5 luty 2010.
 • Boniecki A., Hartman J., Zoll A., Pytania Eulany, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 8/3111.
 • Citowicz R., Prawnokarne aspekty życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Warszawa 2006.
 • Cooper J. M., Greek Philosophers on Euthanasia and Suicide, [w:] Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, red. B. A. Brody, Dordrecht 1989.
 • Darr K., Physician-Assisted Suicide: Legal and Ethical Considerations, „Journal of Health Law” 2007, vol. 40(1).
 • Fenigsen R., Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji, Warszawa 2010.
 • Głuski J., W klubie samobójców, „Przegląd” 2002, nr 29.
 • Grabowski H., O prawie do dobrej śmierci, „Przegląd” 2007, nr 10.
 • Gręziak A., Nieporozumienia wokół pojęcia eutanazji, [w:] Lekarze o eutanazji, red. M. Kośmicki, Kraków 2002.
 • Jan Paweł II, Evangelium Vitae, nr 64–68.
 • Jan Paweł II, Evangelium Vitae, nr 71.
 • Kaczyński R., Sterbeliturgie, [w:] LThK, t. 9, Freiburg–Basel–Wien 2006.
 • Karolkiewicz M., Doktorze, nie zabijaj mnie, „Przegląd” 2004, nr 47.
 • Karolkiewicz M., Zobaczyć Szwajcarię i umrzeć, „Przegląd” 2001, nr 37.
 • Konieczny A., Rozwiązanie kwestii umysłowo chorych Żydów na Śląsku w latach 1938– –1943, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1985, t. XVIII.
 • Korc E., Sołoma A., Z badań nad hitlerowską eutanazją w Prusach Wschodnich, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1987, t. XII.
 • Lewkowicz-Siejka K., Licencja na zabijanie, czyli jak to się robi w Holandii, „Znaki Czasu” 2009, nr 11.
 • Malczewski J., Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros” 2004, nr 1.
 • Malczewski J., Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna?, „Diametros” 2004, nr 2.
 • Malczewski J., Kłopoty z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11.
 • Malczewski J., Z dziejów pojęcia eutanazja, [w:] Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności, red. B. Chyrowicz, Lublin 2005.
 • Mystakidou K., From Greece, „Palliative Medicine” 2003, Vol. 17, No. 2.
 • Mystakidou K., Parpa E., Tsilika E., Katsouda E., The Evolution of Euthanasia and Its Perceptions in Greek Culture and Civilization, „Perspectives in Biology and Medicine” 2005, Vol. 48, No. 1.
 • Nowak L., Kultura śmierci?, „Przegląd” 2004, nr 7.
 • Payk T. R., Töten aus Mitleid? Über das Recht und die Pflicht zu sterben, Leipzig 2004.
 • Quill T. E., Byock I. R., Responding to Intractable Terminal Suffering: The Role of Terminal Sedation and Voluntary Refusal of Food and Fluids, „Annals of Internal Medicine” 2000, Vol. 132, No. 5.
 • Sadowski M., Scheffler T., Z badań nad nazistowską eutanazją we Wrocławiu, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1996, t. XIX.
 • Spaemann R., Grill B., Der Gesetzgeber schützt die Menschen. Aber er kriminalisiert sie in puncto Sterbehilfe, „Stern” 2006, nr 48.
 • Szawarski Z., Prawo do śmierci, „Przegląd” 2005, nr 27.
 • Szczeklik A., Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniach duszy medycyny, Kraków 2007.
 • Szeroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie: studium prawnoporównawcze, Kraków 2004.
 • Szubartowicz A., Trochę lepsza śmierć, „Przegląd” 2008, nr 51.
 • Szymański M., Determinanty opinii studentów na temat eutanazji, Gryfice 2012.
 • Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988.
 • Terlikowski T., Granice uporczywej terapii, „Fronda” 2009, nr 50.
 • Tokarczyk R., Prawa narodzin i śmierci, Kraków 2000.
 • Umgang des heutigen Menschen mit Geburt und Tod. Herausforderung für die Evangelisierung. 7. Symposium der europäischen Bischöfe in Rom 12.-17. Oktober 1989, Deutsche Bischofskonferenz, Stimmen der Weltkirche nr 29, Bonn 1989.
 • Wolfensberger W., A reflection on Alfred Hoche, the ideological godfather of the German ‘euthanasia’ program, „Disability, Handicap & Society” 1993, Vol. 8, No. 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart