Author: Tomasz Kacała
E-mail: tomasz1975@yahoo.com
Institution: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 49-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.03
PDF: ppk/24/ppk2403.pdf

The paper presents the role played by disinformation and propaganda in shaping state security. Common understanding of the terms is characterized by value judgment and differs from the one included in the subject matter literature. Both disinformation and propaganda are not newly implemented activities but they accompany the society from its beginning. Their usefulness during war has been proved by numerous historical examples. Development of disinformation and propaganda is connected with development of mass communication technology. Special meaning of the mentioned communication activities was confirmed during development of crisis situation in Ukraine in 2014. There are potential threats posed to Republic of Poland as a result of Polish involvement in democratization of Central and Eastern Europe. They include, inter alia, disinformation and propaganda. The way of eliminating the effects of disinformation and propaganda is understanding their mechanisms.

Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

Artykuł poświęcony jest roli odgrywanej przez dezinformację i propagandę w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Powszechne rozumienie pojęć nacechowane jest określoną oceną wartościującą i odbiega od interpretacji przytaczanej w literaturze przedmiotu. Zarówno informacja, jak i propaganda nie są działaniami nowymi, ale towarzyszą społeczeństwom praktycznie od samego ich powstania. Ich użyteczność w działaniach wojennych potwierdzają liczne przykłady historyczne. Rozwój dezinformacji i propagandy związany jest z rozwojem techniki komunikowania społecznego. Szczególne znaczenie obu rodzajów aktywności komunikacyjnej zostało potwierdzone w trakcie rozwoju sytuacji na Ukrainie w 2014 r. Istnieją potencjalne zagrożenia dla Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z jej zaangażowania w demokratyzację Europy Środkowo-Wschodniej. Obejmują one m.in. dezinformację i propagandę. Sposobem niwelowania skutków tego rodzaju działań jest poznanie ich mechanizmów.

REFERENCES:

Literature:

 • Biskup M., Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521, Gdańsk 1993.
 • Bittner J. R., Mass Communication. An Introduction, New Jersey 1989.
 • Brzeski R., Dezinformacja, Warszawa 2011.
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Warszawa 2014.
 • Dobek-Ostrowska B., Fras J. i Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
 • Doob L. W., Goebbels’ Principles of Propaganda, „The Public Opinion Quarterly” 1950, Vol. 14, No. 3.
 • Dugin A., Evrazijskij projekt i jego ukrainskaja problema, www.odnako.org/magazine/material/evraziyskiy-proekt-i-ego-ukrainskaya-problema (25.06.2014).
 • Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005.
 • Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Warszawa 2004.
 • Volkoff V., Dezinformacja – oręż wojny, Warszawa 1991.
 • Wrzosek M., Dezinformacja – skuteczny element walki informacyjnej, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 2(87).
 • Wrzosek M., Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, Warszawa 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart