Author: Krzysztof Krysieniel
E-mail: zabakrycha@op.pl
Institution: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 129-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.07
PDF: ppk/24/ppk2407.pdf

The article is an attempt to present and analyze the legal basis of the security system in Bosnia and Herzegovina. There are presented both its origin and subsequent evolution, which was mostly shaped by a direct pressure from the representatives of the international community. The article describes the roles played by the various organs of state power, with particular emphasis on the three-person Presidency of Bosnia and Herzegovina, the Council of Ministers and the Parliament. Moreover, there is a description of the legal framework for functioning of the military and selected police forces.

Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie

W artykule została podjęta próba przedstawienia i przeanalizowania podstaw prawnych systemu bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie. Ukazane zostały zarówno jego geneza, jak i późniejsza ewolucja, przeważnie dokonująca się pod bezpośrednią presją przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej. W treści można zapoznać się z rolą, jaką odgrywają poszczególne organy władzy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem 3-osobowego Prezydium Bośni i Hercegowiny, Rady Ministrów oraz parlamentu. Ponadto opisane zostały podstawy prawne funkcjonowania wojska oraz wybranych służb policyjnych.

REFERENCES:

Literature:

 • Abazović M. D., Sigurnosti aspekti razvoja BiH u postdejtonskom periodu, [w:] Bosna i Hercegovina – 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, red. H. Bašić, F. Muslić, Sarajevo 2011.
 • Bisić M., Evropska sigurnost i Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2007.
 • Chandler D., Bosnia. Faking Democracy after Dayton, London 2000.
 • Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
 • Gromes T., Daytonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu, [w:] Uvod u polički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti, red. S. Gavrić, D. Banović, C. Krause, Sarajevo 2009.
 • Hadžović D., Dizdarević E., Kapidžić D., Kontekst analiza reforme sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini 1990–2009, Sarajevo 2011.
 • Hadžović D., Hodović M., Nacrt izvještaja o parlamentarnom nadzoru nad sektorom sigurnosti za 2012. godinu, Sarajevo 2013.
 • Hadžović D., Dizdarević E., Nadzor nad obavještajnim sektorom na Zapadnom Balkanu, Studija slučaja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2011.
 • Kitler W., Funkcje administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym, [w:] Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała–Warszawa 2007.
 • Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.
 • Kržalić A., Pregled reforme sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2011.
 • Omerović E., Ured Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, [w:] Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini. Analiza postdejtonskog političkog sistema, red. D. Banović, S. Gavrić, Sarajevo 2011.
 • Rešidović J., Validity of Dayton Peace Agreement in Light of Articles 53 and 64 the Vienna Convention of the Law Treaties, „Bosnian Studies. Journal for Research of Bosnian thought and culture” 2008, nr 1.
 • Smajić M., Međunarodne organizacije i sigurnost Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo 2011.
 • Smajić M., Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine, [w:] Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini. Analiza postdejtonskog političkog sistema, red. D. Banović, S. Gavrić, Sarajevo 2011.
 • Sokołowska P., Problemy implementacji cywilnych aspektów Porozumienia z Dayton na przykładzie aktywności Wysokiego Przedstawiciela oraz Unii Europejskiej, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2011.
 • Szymanek J., Ustawa jako narzędzie prawnej regulacji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (uwagi ogólnoteoretyczne i przykład Polski), [w:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Turčalo S., Međunarodna zajednica i izgradnja neuspješne države, „Status” 2008, nr 13.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart