Author: Klaudia Wolniaczyk
E-mail: klaudia.wolniaczyk@gmail.com
Institution: Polska Akademia Nauk w Warszawie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 127-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.06
PDF: ppk/25/ppk2506.pdf

The article focused on the roots of independence aspirations in Scotland and analyzed referendum in Scotland marked 18. September 2014; also described devolution carried out in 1998; analyzed not only the results of the referendum (by age and region of Scotland), but also the reactions of the UK and the rest of the world; described the referendums in the world after the World War II as well as plans for the future of Scotland.

Szkocja po referendum. Analiza wyników i konsekwencje

Artykuł skupia się na przyczynach oraz analizie referendum przeprowadzonego w Szkocji 18 września 2014 r. Opisane zostały również wcześniejsze dążenia Szkotów do uzyskania niepodległości oraz reforma dewolucyjna przeprowadzona w 1998 r. Analizie poddane zostały nie tylko wyniki referendum (z podziałem na wiek oraz regiony Szkocji), ale także reakcje Wielkiej Brytanii, jak i pozostałych państw. Ponadto opisane zostały referenda na świecie po zakończeniu II wojny światowej, a także plany co do przyszłości Szkocji.

REFERENCES:

Literature:

 • Bilski R., Kocioł bałkański, Warszawa 2000.
 • Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford 2001.
 • Czapiewski T., Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Szczecin 2011.
 • Davies N., Wyspy, Kraków 2007.
 • Burrows N., Devolution, London 2000.
 • Herman A., How the Scots Invented the Modern World: The True Story of How Western Europe’s Poorest Nation Created Our World & Everything in It, New York 2001.
 • Kubas S., Parlament Szkocki: dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2004.
 • Sarnecki P., Wstęp do Ustawy ustrojowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2010.
 • Simpson D., UK Government and Politics in Context, London 1998.
 • Szymanek J., Kaczorowska M., Rothert A., Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.
 • Zins H., Historia Anglii, Wrocław 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart