Author: Fruzsina Gárdos-Orosz
Institution: National University of Public Service
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 81-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.05
PDF: ppk/28/ppk2805.pdf

This paper aims to contribute to a better understanding of the rules of appointment and removal of Hungarian judges with special focus on constitutional controversies that got a wide national and international publicity. Besides providing an overview of the relevant legal provisions, I shed light on the constitutional difficulties the 2011 judicial reform faced. The independence of the judicial branch and the individual judge as basic constitutional principles require that judges are selected under high professional standards following the most transparent and adequate procedural rules. The 2011 judicial reform in Hungary with the implementation of two cardinal acts on the judiciary certainly aimed to guarantee more professionalism. The question rather was if it could observe the existing independence at the same time? Some elements of the reform provoked reaction from both national and international fora arguing the violation of basic rule of law standards. The national and international, scholarly, political and also judicial pressure was followed by the partial consolidation of the original text of the cardinal acts.

Powoływanie i odwoływanie sędziów na Węgrzech – starania, reformy i konstytucyjne kontrowersje

Celem artykułu jest wyjaśnienie zasad powoływania i odwoływania węgierskich sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem sporów konstytucyjnych, które towarzyszyły tego rodzaju działaniom. Opracowanie stanowi nie tylko analizę odpowiednich przepisów prawnych, ale rzuca także światło na trudności związane z konstytucyjnymi reformami sądownictwa, mającymi miejsce w 2011 r. Niezależność sądów i sędziów, będąca jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych, wymaga aby sędziowie spełniali wysokie standardy zawodowe, byli wybierani w oparciu o obowiązujące normy prawne, przy zastosowaniu transparentnej procedury. Reforma sądownictwa z 2011 r. wiązała się z uchwaleniem dwóch ustaw, które miały zapewnić większy profesjonalizm w sprawowaniu władzy sądowniczej na Węgrzech. Czy wpłynęły one na większą niezależność sędziów? Niektóre elementy reformy wywołały dyskusję w kraju i za granicą, a jej przeciwnicy zarzucają, że naruszyła ona podstawowe zasady prawa.

REFERENCES:

Literature:

 • Amicus Brief for the Venice Commission eds. G. Halmai, K.L. Scheppele http://halmaigabor.hu/dok/426_Amicus_Cardinal_Laws_final.pdf.
 • Balazs F., How to become a Judge in Hungary? From the professionalism of the judiciary to the political ties of the Constitutional Court, [in:] Fair reflection of society in judicial systems. A comparative study. Springer, ed. S. Turenne, Dordrecht et al, 2015.
 • Balogh Z., et al., Alaptörvény, államszervezet, http://támop412.elte.hu/OBH/Alaptörvény/Államszervezet.
 • Bencze M., A bírósági rendszer átalakításának értékelése, “MTA Law working papers” 2014, no. 41.
 • Csink L., Az alkotmánybíróság határozata a bírói hivatás felső korhatárának szabályairól. Az elmozdíthatatlanság alkotmányjogi fogalma, “JeMa” 2012, no. 4.
 • Fleck Z., A bírói függetlenség állapota, “Fundamentum” 2002, no. 6.
 • Fleck Z., Bíróságok mérlegen, I-II. Budapest 2008.
 • Hack P., A bíráskodás politikai függetlensége Magyaroszágon, “Fundamentum” 2002, no. 1.
 • Hack P., Az igazságszolgáltatásról alkotott kép. A korrupció kezelése magyar igazságszolgáltatási rendszerben, [in:] P. Hack, B. Garai, Az igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága. A Transparency International 2007. évi korrupciós világjelentésének változata, Transparency International, Budapest 2008.
 • Hack P., Majtényi L., Szoboszlai J., Bírói függetlenség, számonkérhetőség, igazságszolgáltatási reformok. 2008, http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/biroi_fuggetlenseg.pdf.
 • Kis J., From the 1989 Constitution to the 2011 Fundamental Law, [in:] Constitution for a Disunited Nation, ed. A.T. Gábor, Budapest-New York 2011.
 • Kocsis M., Az európai bíróság ítélete a bírák nyugdíjazása ügyében, “Közjogi sZemle” 2012, no. 5/4.
 • Osztovits A., The New Organizational System of the Hungarian Courts, [in:] The Transformation of the Hungarian Legal System 2010–2013, ed. P. Smuk, Budapest 2013.
 • Petrétei J., Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet (második javított változat) Kodifikátor Alapítvány, 2014.
 • Smuk P., In the Beginning there was a Constitution.., [in:] The Transformation of the Hungarian Legal System 2010–2013, ed. P. Smuk, Budapest 2013.
 • Sonnevend P., Jakab A., Csink L., The constitution as an instrument of everyday party politics: The Basic Law of Hungary, [in:] Constitutional Crises int he European Constitutional Era. Theory, Law and Politics in Hungary and in Romania, eds. A. von Bogdandy, P. Sonnevend, CH.Beck-Jart- Nomos 2015.
 • Sólyom P., Az alkotmánybíróság határozata a bírósági törvények felülvizsgálatáról. Velencei Bizottság kontra Alkotmánybíróság, “JeMa” 2014, no. 2.
 • Vincze A., Az Európai Unió bírósága a bírói nyugdíjazásról. A diszkrimináció tilalma és a bírói függetlenség, “JeMa” 2012, no. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart