Author: Gábor Hollósi
Institution: Institute for History in Hungary
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 125-139
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.07
PDF: ppk/28/ppk2807.pdf

Based on Hungarian period literature, the study presents the main features of 1920s Polish electoral law, while comparing it to the Hungarian electoral law of the same period. Those elements of Polish electoral law are highlighted that the interwar Hungarian literature covers. Likewise, the study outlines the two differing directions which – already apparent in the first decades following the world war – the development of Polish and Hungarian electoral law had taken, despite starting out on a similar footing in the wake of independent statehood. Before drawing conclusions – with a consideration of their impact on political life – the study touches upon, in both states, the structure of the legislature, the electoral system and the distribution of seats, the conditions of active and passive suffrage law and the questions surrounding the nomination process. While in Poland “politics was shaped by electoral law’s chronic state of crisis”, in Hungary the admittedly manipulated electoral law ensured governability.

Polskie prawo wyborcze z 1920 roku w świetle węgierskiej literatury i prawa wyborczego. Studium porównawcze

Tekst stanowi analizę mającą na celu zestawienie głównych zasad polskiego prawa wyborczego z 1920 r. oraz węgierskiego prawa wyborczego, przeprowadzoną na podstawie literatury węgierskiej tego okresu. Artykuł przedstawia, widoczne już w pierwszych latach po I wojnie światowej, dwa odmienne kierunki ewolucji węgierskiego i polskiego prawa wyborczego, różne, pomimo rozwoju dokonującego się w oparciu o podobne zasady, a także w rezultacie powstania suwerennego państwa. Analiza obejmuje strukturę władzy, system wyborczy i zasady podziału miejsc w parlamencie, warunki czynnego i biernego prawa wyborczego, praw wyborczych kobiet, a także kwestii dotyczących procedury wyborczej. Podczas gdy w Polsce „polityka została ukształtowana przez prawo wyborcze w przewlekłym stanie kryzysu”, na Węgrzech starano sie kształtować prawo wyborcze, w celu zagwarantowania praworządności.

REFERENCES:

Literature:

  • Acsay T., Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései (List Voting with Individual Elections. Questions about Electoral Law, Hungarian language), Budapest 1934.
  • Berecz S., A tökéletes választójog (The Perfect Electoral Law, Hungarian language), Budapest, 1932.
  • Bölöny J., Alkotmányjogi értekezlet és oktrojált választójog (Constitutional Law Session and Imposed Electoral Law, Hungarian language), Budapest, 1935.
  • Davies N., Lengyelország története (The History of Poland, Hungarian language), Budapest, 2006.
  • Püski L., A Horthy-rendszer (The Horthy System, Hungarian language), Budapest, 2006.
  • Romsics I., Bethlen István konzervativizmusa (The Conservatism of István Bethlen, Hungarian language), [in:] Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988 (The Yearbook of the Ferenc Móra Museum, 1988, vol. I. Szeged 1989.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart