Author: Michał Zbigniew Dankowski
E-mail: m.dankowski@vp.pl
Institution: University of Gdańsk
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 80-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.04
PDF: ppk/34/ppk3404.pdf

A several years ago the Argentinean legal doctrine has developed a characteristic concepts to defer the autonomies of its provinces with the status of Buenos Aires City. It is considered that provinces have an originative autonomy, while Buenos Aires City a derived autonomy. The difference is related to the origin of both autonomies. It also entail the power limits of both autonomous authorities. The borders of the power of the provinces are wider than of the capital city, however its autonomy is also wide enough, more than in any other capital in Latin America. As a result of 1994 amendment of Argentin-ean Constitution, Buenos Aires City has obtained autonomy and a unique status among Argentinean administrative entities

Miasto Buenos Aires jako przykład autonomii wtórnej

Kilkanaście lat temu w argentyńskiej doktrynie prawnej pojawiło się rozróżnienie typów au- tonomii charakterystycznych dla tamtejszego ustroju państwowego. Wyróżniono autonomię pierwotną prowincji oraz autonomię wtórną nadaną Miastu Buenos Aires. Rozróżnienie wynika z genezy, a także z zakresu władzy wyznaczonego dla obu typów autonomii. Granice władzy prowincji są zakreślone szerzej niż dla miasta stołecznego, jednakże i Miasto Buenos Aires posiada szeroki zakres autonomii, większy niż jakakolwiek inna stolica Ameryki Łacińskiej. Na skutek reformy konstytucyjnej z 1994 r., Miasto Buenos Aires otrzymało szeroką autonomię i unikatowy status pośród argentyńskich jednostek administracyjnych.

REFERENCES:

Literature:

 • Abalos M.G., Buenos Aires luego de la reforma: ¿Nuevo sujeto del Federalismo?, [In:] Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eds. Bidart Campos G.J., Gil Domínguez A., Buenos Aires 2008.
 • Badeni G., Reforma constitucional e instituciones politicas, Buenos Aires 1994.
 • Bianchi A.B., El enigma jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Revista Argentina de Régimen de la Administración Pública” 1997, No. 222.
 • Chodubski A., Istota i uwarunkowania kształtowania współczesnej europejskiej autonomii terytorialnej, [In:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, t. I: Teoria – Historia, red. M. Domagała, J. Iwanek, Toruń 2014.
 • Ferreyra R.G., Autonomía y sistema de gobierno. Sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de un nuevo momento constituyente en la Ciudad, La Ley 2006-F, 1093.
 • Gordillo A., Tratado de derecho administrativo y obras selectas: parte general, Buenos Aires 2013.
 • Hernández A.M., Federalismo, autonomía municipal y ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994, Buenos Aires 1997.
 • Hurtado González J., Arellano Ríos A., La Ciudad de México y el Distrito Federal: Unanálisis político-constitucional, “Estudios Constitucionales” 2009, Año 7, No. 2.
 • Iwanek J., Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej przestrzeni demokratycznej,
  [In:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, t. I: Teoria – Historia, red. M. Domagała, J. Iwanek, Toruń 2014.
 • Limanski L.H., Las consecuencias jurídicas do no ser una provincia, “Lecciones y Ensayos” 2014, No. 92.
 • Lynch J., Cortés Conde R., Gallo E., Rock D., Torre J.C., De Riz L., Historia de la Argentina, Barcelona 2001.
 • Sábato H., Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Buenos Aires 2008.
 • Saborido J, Privitellio L. de, Breve historia de la Argentina, Madrid 2006.
 • Sampay A., Las constituciones de la Argentina (1810/1972), Buenos Aires 1975.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart