Author: Sabina Grabowska
E-mail: chatazawsia@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 141-151
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.06
PDF: ppk/37/ppk3706.pdf

The text is an analysis of the Austrian legal regulations concerning the constitutional responsibility of the President. Federal President for committing a constitutional delict is responsible before the Constitutional Court. The proposal in this regard may submit a group of parliamentarians and parliament puts indictment. If the Constitutional Court decides the merits of allegations made in the indictment, the president shall be deposited with the office.

Analiza austriackich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta

Tekst jest analizą austriackich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Prezydent Federalny za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamentarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna zasadność zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia, to prezydent zostaje złożony z urzędu.

REFERENCES:

Literature:

 • Atzwanger K., Zgromadzenie Federalne, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.
 • Czarny P., Bundesrat, między niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Warszawa 2000.
 • Czeszejko – Sochacki Z., Sąd Konstytucyjny w systemie ustrojowym Austrii, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w europie, T. 1, Austria, Francja, Niemcy, Włochy, red. J. Trzciński, Warszawa 1996.
 • Grundgesetz. Kommentar, red. H. v. Mangoldt, F. Stein, Ch. Starck, t. II, Muenchen 2001.
 • Jabłoński M., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Austrii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010
 • Kathrein I., Rada Federalna, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.
 • Krehl C., Anklageerhebung, [w:] Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch. Heidelberger Kommentar, red. D.C. Umbach, T. Clemens, F. - W. Dollinger, Hüthig Jehle Rehm, 2005.
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo – Wschodniej, Lublin 2002.
 • Mirska A., Prezydent Federalny Republiki Austrii, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Warszawa 2009.
 • Naleziński B., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Austrii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Sarnecki P., Parlament Federalny Republiki Austrii, Warszawa 1996.
 • Sarnecki P., Rada Federalna Republiki Austrii, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999.
 • Szmyt A., Stanowienie ustaw w RFN, Gdańsk 1993.
 • Widder H., Rada Narodowa, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart