Author: Radosław Grabowski
E-mail: drgrabowski@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.01
PDF: ppk/39/ppk3901.pdf

The article is an attempt to identify the constitutional authorities of Poland, whose functioning can be improved through the application of solutions operating in other countries. The change in the way the Senate is elected is seen as an opportunity to improve the quality of the statutes passed in Poland. The appointment of the vice president is to improve the functioning of the office of the President of the Republic and to make him independent of the parliament. Entrusting the constitutional review of the law to the Supreme Court can contribute to the depoliticization of this process. A similar effect can be attained in the case of constitutional responsibility, provided that its common courts are enforced.

Racjonalizacja polskich instytucji politycznych przy zastosowaniu rozwiązań ustrojowych państw współczesnych

Artykuł jest próbą wskazania organów konstytucyjnych Polski, których funkcjonowanie można udoskonalić poprzez zastosowanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach. Zmiana sposobu wyłaniania Senatu postrzegana jest jako szansa na podniesienie jakości uchwalanych w Polsce ustaw. Wprowadzenie instytucji wiceprezydenta ma usprawnić działanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i uniezależnić go od parlamentu. Powierzenie kontroli konstytucyjności prawa Sądowi Najwyższemu może przyczynić się do odpolitycznienia tego procesu. Podobny efekt można osiągnąć w przypadku odpowiedzialności konstytucyjnej, o ile jej egzekwowanie przejmą sądy powszechne.

REFERENCES:

Literature:

  • Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. nauk. S. Grabowska, R. Grabowski, T. 1, Rzeszów 2016.
  • Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. nauk. S. Grabowska, R. Grabowski, T. 2, Rzeszów 2016.
  • Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. P. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
  • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004.
  • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart