Author: Małgorzata Lorencka
E-mail: malgorzata.lorencka@us.edu.pl
Institution: University of Silesia in Katowice
Author: Mariathi Kalyviotou
E-mail: m.kaliviotou@parliament.gr
Institution: Scientific Council of the Hellenic Parliament
Author: Giulia Aravantinou Leonidi
E-mail: giulia.aravantinouleonidi@uniroma1.it
Institution: University la Sapienza of Rome
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.01
PDF: ppk/40/ppk4001.pdf

The article analyzes the political changes that have taken place in Greece following a double parliamentary election of 2015 (in January and September), focusing on three levels: 1) party system change, 2) electoral system change into parliament, 3) constitutional reform. The first part of the text sets out the basic changes in the structure of the party system, emphasizing the electoral victory of the radical forces – the far left populist SYRIZA or the rise of the far-right (Golden Dawn) in the double election of 2015.
The paper also briefly reviews the nature and functioning of the Greek parliamentary electoral system with special regard to the newly adopted electoral law. In this respect, the paper highlights the main constitutional principles governing suffrage, as a necessary background to examining and understanding the framework upon which Greek electoral systems are based. It also presents the main features of the current electoral system, since it is the one to be applied in the following parliamentary election. The focus will be then on the recent reform of the electoral system in Greece after the adoption of Law 4406/2016. The paper analyses its most significant aspects and raises a number of relevant questions. Special reference is made to the voting procedure followed by the Greek Parliament for the adoption of Law 4406/2016, since it is a key factor for its enforcement.
Since the outbreak of the crisis discussions about constitutional reform have been ongoing in Greece, although the initiation of a formal amendment process was blocked until 2013, due to the time-constraints imposed by the constitutional amending formula. The paragraph assesses the proposals made in July 2016 by the Tsipras government for a radical revision of the 1975 Constitution, taking into account the intense debate which engaged Greek constitutional law scholars. The Author highlights the particular features of the Greek constitutional revision model, characterized by political-elite-driven change which has led in the past to amending attempts lacking of a broad consensus. The broad scope of the proposed amendments requires political foresight and caution to prevent the constitutional revision from being reduced to a mere political diversion to ensure the permanence in power of certain political actors in the absence of consent and to deflect attention from continued controversial austerity policies.

Zmiany w systemie politycznym w Grecji po wyborach powszechnych w 2015 r.

Artykuł analizuje zmiany polityczne, jakie zaszły w Grecji po podwójnych wyborach parlamentarnych z 2015 r. (w styczniu i wrześniu), koncentrując się na trzech płaszczyznach: 1) zmiany modelu systemu partyjnego, 2) zmiany systemu wyborczego do parlamentu, 3) reformy konstytucji. W pierwszej części tekstu określono podstawowe zmiany w strukturze systemu partyjnego, podkreślając zwycięstwo wyborcze radykalnych ugrupowań – lewicowej Syrizy czy skrajnej prawicy (Złoty Świt) w podwójnej elekcji z 2015 r.
W drugiej części artykułu została omówiona charakterystyka i sposób funkcjonowania greckiego parlamentarnego systemu wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem nowo przyjętej ordynacji wyborczej. Zwrócono uwagę na główne zasady konstytucyjne dotyczące prawa wyborczego, jako niezbędnego tła dla zbadania i zrozumienia ram, na których opierają się greckie systemy wyborcze. Przedstawiono główne cechy obecnego systemu wyborczego na podstawie ostatniej reformy systemu wyborczego w Grecji, ustawy no. 4406 z 2016 r. Artykuł analizuje jego najważniejsze aspekty i porusza szereg istotnych pytań. Odwołuje się szczególnie do procedury głosowania prowadzonej przez grecki parlament w celu przyjęcia ustawy 4406/2016, ponieważ jest to kluczowy czynnik jej egzekwowania.
Ostatnia część artykuły została poświęcona planowej zmianie greckiej konstytucji. Od wybuchu kryzysu gospodarczego w Grecji trwają dyskusje na temat reformy konstytucyjnej, chociaż proces formalnej zmiany został wstrzymany do 2013 r., ze względu na ograniczenia czasowe narzucone w konstytucji. W artykule dokonano oceny propozycji złożonych przez rząd Tsiprasa w lipcu 2016 r. w celu radykalnej rewizji konstytucji z 1975 r. Autorka podkreśla szczególne cechy greckiego modelu rewizji konstytucyjnej, charakteryzującego się zmianami kierowanymi przez elitę polityczną, które doprowadziły w przeszłości do zmian bez większego konsensusu. Szeroki zakres proponowanych poprawek wymaga politycznego przewidywania i ostrożności, aby zapobiec przekształceniu rewizji konstytucji w zwykłą zmianę polityczną oraz aby zapewnić ciągłość władzy niektórych podmiotów politycznych przy braku zgody i odwrócić uwagę od wciąż kontrowersyjnych polityk oszczędnościowych.

REFERENCES:

Literature:

 • Anthopoulos Ch., The control of constitutionality of the electoral laws in Greece and the unconstitutionality of the current electoral system, “Efimerida Dioikitikou Dikaiou” 2015.
 • Bakopoulou Ν., Περι Των Αναθεωρητεων Διαταξεων Του Συνταγματος Αναφορικώς- προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και την Οργάνωσιν της Διοικητικής Δικαιοσύ-νης, Library of aueb.
 • Chryssogonos K., An introduction to Greek electoral law, http://www.cecl.gr/rigasnetwork/databank/REPORTS/r8/GR_8_Chryssogonos.html.
 • Chryssogonos K., Electoral system and Constitution, Athina–Komotini, 1996.
 • Clogg R., Greece, [in:] Democracy and Elections: Electoral Systems and Their Political Consequences, eds. V. Bogdanor, D. Butler, Cambridge 1983.
 • Contiades X., Fotiadou A., Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution, Routledge 2016.
 • Contiades X., Εξορθολογισμός της διαδικασίας, http://www.kathimerini.gr/870289/article/epikairothta/politikh/e3or8ologismos-ths-diadikasias.
 • Contiades X., Η συνταγματική αναθεώρηση, “Έθνος”, 14.06.2016.
 • Dagtoglou Pr., Constitutional Law, Human rights, 3rd ed., Athina–Komotini 2010.
 • Foundedaki P., Αναθεώρηση με λιτή διατύπωση, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, “Καθημερινή”, 27.06.2016.
 • Ierapetritis G., Ισορροπία εξουσιών και δικαστικός παρεμβατισμός: Συγκριτικές σκέψεις στη λειτουργία του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ομοσπον-διακού Δικαστηρίου των ΗΠ, [in:] Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου Επικρατείας, Athens–Thessaloniki 2004.
 • Ierapetritis G., Το μετέωρο συνταγματικό βήμα, http://www.kathimerini.gr/871051/opinion/epikairothta/politikh/to-metewro-syntagmatiko-vhma.
 • Ierapetritis G., Το Σύνταγμα και ο δικαστής: Μια αέναη διαλεκτική σχέση. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 3242/2004 και 343/2004 του ΣτΕ για τον «βασικό μέτοχο», “Nomiko Vima” 2005, no. 4.
 • Kalogirou N., Parliamentary republic and electoral system, Athina–Komotini 1989.
 • Kassimatis G., Μελέτες. IV, Ειδικά θέματα δικαστικής εξουσίας 1973–1999, Athens–Kommotinì 2000 τόμος IV/7, https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-EL-it.do.
 • Katrougalos G., Γιατί νέο Σύνταγμα; Και πώς, “Καθημερινή”, 19.06.2016.
 • Lamprinakou C., Electoral System Change in Europe since 1945: Greece, https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSjZf5u83PAhVMthQKHRiIAB4QFghdMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.electoralsystemchanges.eu%2FFiles%2Fmedia%2FMEDIA_199%2FFILE%2FGreece_summary.docx&usg=AFQjCNGa4TWp9XuO8KRJYLMsVZGCwotfVA&bvm=bv.135258522,d.bGg (9.10.2016).
 • Lanchester F., Costantino Mortati e la “Legislatura costituente”, [in:] Atti del Convegno Costantino Mortati: Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale Roma 14 dicembre 2015, “Nomos – Le attualità nel diritto” 2016, no. 1.
 • Lazaratos P., Συνταγματική αναθεώρηση και Δημοψήφισμα, “Capital.gr”, 08.06.2016.
 • Lorencka M., Influence of the economic crisis on the functioning of the political systems in Greece, [in:] T. Kubin, M. Lorencka, M. Mysliwiec, Impact of economic crisis on functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy, Katowice 2017.
 • Manitakis V.A., Fondement et légalité du contrôle juridictionnel des lois en Grèce, “Revue internationale de droit comparé” 1988, no. 1.
 • Mavrias K., Constitutional Law, 5th ed., Athens 2014.
 • Mavrias K., Εισήγηση κατά την ημερίδα της 27ης Φεβρουαρίου 2013.
 • Mavrias K., Συνταγματικό δίκαιο, Sakkoulas 2005.
 • Mendrinou M., The electoral policy in the Greek political system: internal and external aspects, 1974–2000, Athina 2000.
 • Metaxas G., Ιερότητες και αναγκαιότητες, http://www.kathimerini.gr/870290/article/epikairothta/politikh/ierothtes-kai-anagkaiothtes.
 • Mortati C., Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale (1952), ora in Raccolta di scritti, Milano 1972, II.
 • Pantelis A., The Greek electoral systems and the elections (1926–1985) on the computer, Athens 1988.
 • Papachelas A., Η αναθεώρηση του Συντάγματος, http://www.kathimerini.gr/863439/opinion/epikairothta/politikh/h-ana8ewrhsh-toy-syntagmatos.
 • Papadimitriou G., Electoral system and governance system, [in:] Electoral system and form of government, Athina–Thessaloniki 2007.
 • Raikos A., The control of the validity of the elections of 20th November 1977, 1st complement of procedural electoral law, 1983.
 • Raikos A., The control of the validity of the elections of 22nd Septempter 1996, 6th Complement of procedural electoral law, 1999.
 • Raikos A., The control of the validity of the parliamentary and European parliamentary elections, 4th Complement of procedural electoral law, 1993.
 • Raikos A., The control of the validity of the parliamentary and European parliamentary elections, 5th Complement of procedural electoral law, 1996.
 • Sotirelis G.X., Ελαστικά και απαρέγκλιτα όρια του άρθρου 110Σ, http://www.kathimerini.gr/870291/article/epikairothta/politikh/elastika-kai-aparegklita-oria-toy-ar8roy-110s.
 • Vegleris F., La Constitution, la loi et les tribunaux en Grèce, “Annales de la Faculté de Droit de Liège” 1967.
 • Vegleris F., Χαρακτηριστικά του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, celebratory tome of the Council of State, Ι, Sakkoulas 1979.
 • Vegleris Ph., The particular nature of electoral law, Athina–Komotini 1992.
 • Venizelos E., Lessons of Constitutional Law, Athina–Komotini 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart