Author: Radosław Grabowski
Institution: University of Rzeszów
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 141-154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.09
PDF: ppk/40/ppk4009.pdf

The practice of placing in the constitution provisions relating to state symbols (emblem, flag, anthem) is satisfactory. Often accompany such regulation standards, the task is to indicate the center of which is the state capital. The desirability of such regulations is questionable, hence the question whether it is a common practice. The analysis covers the EU Member States. It is a inhomogeneous group, which should be considered as an advantage, because it allows to review the solutions. The aim is to answer the question of whether the EU countries there is a widespread practice of the constitutional establishment of the state capital, whether it is the dominant model, is it possible there are different solutions in this area, when such adjustments are redundant, whether such cases allow conclusions that can be application in practice of Polish political system.

Ustrojowe znaczenie konstytucyjnego ustanowienia stolicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Praktyka umieszczania w konstytucji przepisów dotyczących symboli państwowych (godło, flaga, hymn) nie budzi zastrzeżeń. Nierzadko takim regulacjom towarzyszą normy, których zadaniem jest wskazanie ośrodka będącego stolicą państwa. Celowość takich unormowań budzi wątpliwości, stąd pytanie, czy jest to praktyka powszechna. Przeprowadzona analiza obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jest to grupa niejednorodna, co należy uznać za zaletę, gdyż pozwala dokonać przeglądu stosowanych rozwiązań. Celem jest odpowiedź na pytania, czy w państwach UE istnieje powszechna praktyka konstytucyjnego ustanawiania stolicy państwa, czy jest to model dominujący, czy możliwe są odmienne rozwiązania w tym zakresie, w jakich przypadkach takie regulacje są zbędne, czy przypadki takie pozwalają na wyciągnięcie wniosków mogących mieć zastosowanie w polskiej praktyce ustrojowej.

REFERENCES:

Literature:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart