Author: Artur Olechno
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 57-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.03
PDF: ppk/42/ppk4203.pdf

The article presents the formal and legal scope of responsibility of the highest state officials in Ukraine as well as political practice in this regard against the background of selected political events and political experiences of the former Prime Minister of Ukraine – Yulia Tymoshenko (and her political rivals). In addition to the traditional forms of liability: constitutional, criminal or political, the article speaks about the potential criminal liability of politicians for abuse of power or wrong political decisions.

Casus Żelaznej Julii, czyli o odpowiedzialności polityków na Ukrainie

Artykuł, na tle wybranych wydarzeń politycznych i doświadczeń politycznych byłej premier Ukrainy, Julii Tymoszenko (i jej rywali) przedstawia formalno-prawny zakres odpowiedzialności najwyższych urzędników państwowych na Ukrainie oraz praktykę ustrojową i polityczną w tym zakresie. Obok tradycyjnie występujących form odpowiedzialności: konstytucyjnej, karnej czy politycznej mowa jest również o potencjalnej odpowiedzialności karnej polityków za nadużycie władzy lub podjęte błędne decyzje polityczne.

REFERENCES:

Literature:

 • Baluk W., Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002–2012, Lublin 2012.
 • Czuszenko W.I., Zajac I.J., Konstytucijne Prawo Ukrajiny, Kyjiw 2009.
 • Fedorenko W.L., Konstytucijne Prawo Ukrajiny, Kyjiw 2016.
 • Jaskiernia J., Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia politycznego w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
 • Konstituciji i Konstitucijni Akty Ukrajiny, red. J.S. Szemszuczenko, Kyjiw 2001.
 • Konstytucja Ukrainy, wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.
 • Kowalski G., Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy przez parlament w 2014 r. (analiza konstytucyjna), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, Nr 3 (37).
 • Olechno A., Instytucja prezydenta w ukraińkim systemie rządów, [w:] Czas Euromajdanu, red. R. Potocki, M. Domagał, D. Miłszewska, Warszawa 2014.
 • Olechno A., Zmiany konstytucji Ukrainy, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białstok 2013.
 • Skrypnjuk O.W., Fedorenko W.L., Konstytucyjno-prawowa widpowidalnnist, [w:] Jurydyczna widpowidalnost: problemy wykljuczennja ta zwilnenja, Donieck 2013.
 • Sowhyrja O.W., Szuklina N.H., Konstytucijne Prawo Ukrajiny, Kyjiw 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart