Author: Monika Giżyńska
E-mail: monika.gizynska@uwm.edu.pl
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5483-9878
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 41-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.03
PDF: ppk/46/ppk4603.pdf

The subject of this study is to present principles of the system determine political character of the state and the system ruling in it of power. The analysis is covered constitutional regulations referring to the following principal principles: principle of the sovereignty of Nation, principle of democratic legal state, principle of freedom and of laws of individual, principle of the division of authorities, principle of the political pluralism, principle of the supreme position of the Constitution, principle of the decentralization of the official authority, principle of the decentralization of the official authority. The work is based on the legal-dogmatic method.

Zasady ustroju politycznego w Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem opracowania jest ukazanie prawnych ram zasad ustroju, które określają charakter ustrojowy państwa i panujący w nim system władzy. Analizie poddano konstytucyjne regulacje dotyczące następujących zasad ustroju państwa: zasada suwerenności Narodu, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada wolności i praw jednostki, zasada podziału władz, zasada pluralizmu politycznego, zasada nadrzędności konstytucji, zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego, zasad społecznej gospodarki rynkowej. W pracy wykorzystano metodę prawno-dogmatyczna.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Outline of Polish Constitutional Law, Wrocław 2005.
 • Basic Problems of Applying the Constitution of the Republic of Poland. Final Research Report, ed. K. Działocha, Warsaw 2006.
 • Czarnek P., Zasada państwa prawa, [In:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Czarnek P., Zasada równości wobec prawa, [In:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Dudek D., Zasada przyrodzonej godności człowieka, [In:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
 • Grabowski R., Zasada podziału władzy w Polsce, [In:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Grzybowski M., The System of Government in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, [In:] The Principles of Basic Institutions of the System of Government in Poland, eds. P. Sarnecki, A. Szmyt, Z. Witkowski, Warsaw 1999.
 • Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.
 • Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 • Kużelewska E., Referendum voting behaviour: Polish Referendum on Membership in the EU, “Polish Political Science Yearbook” 2003, vol. XXXIII.
 • Łabno A., The Sejm of the Republic of Poland and the Representation of Interests, “The Sejm Review” 2014, fifth special edition.
 • Musiał-Karg M., Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002.
 • Popławska E., The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age. The case of Poland, [In:] Zbornik Radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split 2004.
 • Prokop K., Polish constitutional law, Białystok 2008.
 • Sobczak J., Political parties’ freedom in the Polish Constitution, [In:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, eds. M. Granat, P. Policastro, M. Sobczak, Lublin 2001.
 • Stefanowicz Ch., Human rights in Poland selected issues, “The Capital University Law Review” 1989, No. 18.
 • Szmulik B., Zasada podziału władzy i równowagi władz, [In:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Uitz R., The rule of law in Post-Communist Constitutional Jurisprudence. Concerned Notes on a Fancy Decoration, [In:] Relocating the rule of law, eds. G. Palombella, N. Walker, Oxford-Portland 2009.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
 • Wojtaszczyk K., Political Spectrum of Poland, “Polish Political Science Yearbook” 1991, vol. XXI.
 • Zieliński E., The universalism of political system principles espoused by European states, “Polish Political Science Yearbook” 2009, vol XXXVIII.
 • Zieliński, E. Referendum w Polsce, [In:] Referendum w państwach Europy, eds. E. Zieliński, E. Bokszczanin, J. Zieliński, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart