Author: Anna Hadała
E-mail: hadala.anna@interia.pl
Institution: The Department of Legal Institutions and Human Rights of the Faculty of Law and Administration of University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6432-5651
Author: Damian Wicherek
E-mail: wicherek.damian@gmail.com
Institution: Department of State Theory, Law and Policy of the Institute of Political Sciences of the University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 117-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.09
PDF: ppk/46/ppk4609.pdf

In the article, the authors compare the institutions of the Senate of the Second Polish Republic on the basis of the Constitutional Act of March 17, 1921 and the Constitutional Act of April 23, 1935. In the first part, the article presents the the way of functioning and selecting the senators in accordance with the provisions of the Constitutional Act of March 17, 1921. The second part of the article is a description of the regulations contained in the constitutional Act of 23 April 1935, on the basis of which then Senate of the Republic of Poland functioned. At the end of this article, the authors indicate similarities, but above all differences, in the functioning of the first chamber of the parliament of the Second Polish Republic.

Ewolucja instytucji Senatu na podstawie Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 roku oraz Ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku

W artykule autorzy dokonują porównania instytucji Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. oraz Ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. W pierwszej części artykuł przedstawia sposób funkcjonowania oraz tryb wyboru senatorów zgodnie z przepisami Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. Natomiast w drugiej części artykułu znajduje się opis regulacji zawartych w Ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., na podstawie których funkcjonował ówczesny Senat RP. W zakończeniu niniejszego artykułu autorzy wskazują podobieństwa, ale przede wszystkim różnice w funkcjonowaniu pierwszych Izb Parlamentu II Rzeczypospolitej Polskiej.

REFERENCES:

Literature:

  • Ajnenkiel A., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2001.
  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
  • Bożyk S., Senat Rzeczypospolitej Polskiej, [In:] Izby drugie parlamentu, ed. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
  • Burda A., Konstytucja marcowa, Lublin 1983.
  • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
  • Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.
  • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 1992.
  • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006.
  • Pietrzak J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej Tradycja i Współczesność XV–XXI w., Warszawa 2010.
  • Dyjakowska M., Realizacja Zasady Trójpodziału Władzy w Konstytucji Marcowej, “Teka Komisji Prawniczej” 2013, vol. VI.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart