Author: Anna Rytel-Warzocha
E-mail: ania-rytel@wp.pl
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 349-360
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.19
PDF: ppk/34/ppk3419.pdf

Streszczenie:

Zapewnienie bezpieczeństwa państwu należy do podstawowych obowiązków jego organów, które mogą w tym celu podejmować szereg środków prawnych. W tym kontekście zadać jednak można pytanie czy dla ochrony wartości jaką jest bezpieczeństwo państwa mogą zostać ograniczone prawa i wolności jednostki, a jeżeli tak, to jak daleko może sięgać ingerencja państwa w tym zakresie. Czy można ograniczyć podstawowe prawo człowieka – prawo do ochrony życia dla ochrony bezpieczeństwa państwa? Konflikt między tymi wartościami ilustruje polska regulacja, jaką w 2004 r. wprowadzono do prawa lot- niczego, pozwalająca w określonych przypadkach zestrzelić samolot cywilny z pasażerami na pokładzie. Regulacja ta stała się przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niekonstytucyjną. Niemniej jednak pojawienie się nowych form terroryzmu oraz eskalacja tego zjawiska w Europie, która charakteryzuje początek XXI w. sprawia, że problem pozostaje wciąż aktualny.

cywilny statek powietrzny prawo do ochrony życia prawa i wolności człowieka bezpieczeństwo państwa atak terrorystyczny terroryzm

Kontynuuj czytanie

Author: Dominik Szczepański
E-mail: dominik1947@tlen.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 361-372
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.20
PDF: ppk/34/ppk3420.pdf

Streszczenie:

Celem artykuły było przedstawienie wyników z przeprowadzonego badania kart wyborczych w Archiwum Państwowym w Kielcach dotyczącego zjawiska i przyczyn głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw w 2014 r. Szczegółowej analizie poddano 29 obwodów wyborczych, na które złożyły się: 10 obwodów wyborczych z województwa małopolskiego, 7 z województwa lubelskiego, 6 z województwa podkarpackiego i 6 z województwa świętokrzyskiego. Oprócz szczegółowego wskazania samych powodów nieważności głosów w wyborach do sejmików województw dokonano szczegółowej klasyfikacji tychże głosów z ich podziałem na głosy z nadmiarowymi znakami „x”, głosy puste, głosy stanowiące inny znak niż „x”, głosy z wieloma znakami „x” i przekreśleniami, głosy protestu i tzw. głosy różne. Na tej podstawie dokonano charakterystyki zróżnicowania terytorialnego tych głosów. Całość badania realizowana była w ramach projektu badawczego pt. „Masz Głos, Masz Wybór” zrealizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym, Państwową Komisją Wyborczą oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

badanie kart wyborczych sejmik wojewódzki wybory samorządowe głosy nieważne

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Marszałek-Kawa
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 387-389
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.23
PDF: ppk/34/ppk3422.pdf

Streszczenie:

SPRAWOZDANIE

REPORT

sprawozdanie report

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart