Author: Ákos Cserny
Institution: University of Physical Education
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4375-821X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 363-380
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.24
PDF: ppk/51/ppk5124.pdf

In my paper I present the electoral transformation of the last three decades by considering the most important impulses and their effects. In doing so, I focus on a few essential elements that are considered to be decisive Hungarian and internationally in terms of both electoral science and election practice. Such are, among others, primarily the nomination system, internationalization of election, the electoral data protection or the evolution of electoral technology.

Rozwój instytucji wyborczych na Węgrzech od zmiany reżimu do teraźniejszości

W swoim artykule przedstawiam transformację wyborczą ostatnich trzech dekad, rozważając najważniejsze impulsy i ich skutki. Czyniąc to, skupię się na kilku istotnych elementach, które są uważane za decydujące w zakresie zarówno nauki o wyborach, jak i praktyki wyborczej na Węgrzech, jaki i na arenie międzyanrodowej. Są to między innymi:system nominacji, internacjonalizacja wyborów, ochrona danych wyborczych czy ewolucja technologii wyborczej.

REFERENCES:

Literature:

 • Aranyossy M., Fekó A., Nemeslaki A., The Quest for Success of e-Government: What
 • Structure and Allocation of IT Spending Tells Us, 22nd Annual NISPAcee Conference,
  Budapest 2014.
 • Avgerou C., Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E-Voting in Brazil,
  “Journal of the Association for Information Systems” 2013, No. 8.
 • Cserny Á., Nemeslaki A., Az e-szavazás lehetőségei és korlátai Magyarországon, [in:]
  Választási dilemmák, ed. Á. Cserny, Budapest 2015.
 • László R., A választójogi szabályozás átalakulása 2010–2014, „MTA Law Working Papers”
  2014, No. 21. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, https://jog.tk.mta.hu/uploads/
  files/mtalwp/2014_21_Laszlo.pdf
 • Prosser A., Krimmer R., The dimensions of electronic voting, [in:] Prosser A., Krimmer R.,
  Electronic Voting in Europe – Technology, Law, Politics and Society, GI and OCG 2004.
 • Szabó M., A többes állampolgárság – Új nemzetközi és uniós perspektívák felé? „Állam és
  jogtudomány” 2013, No. 1–2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart