Author: Cyprian Liske
Institution: Jagiellonian University
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8701-3581
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 253-266
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.19
PDF: ppk/52/ppk5219.pdf

The upcoming withdrawal of the United Kingdom from the European Union is a source of tensions within the political system of the UK. Devolution is most likely to be affected by Brexit which can lead to conflicts between the UK as a whole and Scotland as its part. The Sewel Convention is a political constitutional norm establishing non-legal rules of cooperation between these two political bodies. Despite having been written in a statute, the Sewel Convention remains unenforceable by the courts. Nonetheless, the political consequences of diminishing it may be severe. The discrepancy between the political strength of Scottish nationalism, confirmed in the latest general election, and constitutional lack of Scottish “voice” in regard to Brexit may lead to a severe political crisis within the UK.

Brexit, dewolucja i niepodległość Szkocji. Znaczenie prawne i polityczne konwenansu Sewela w Zjednoczonym Królestwie

Nadchodzące wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej jest źródłem napięć w ramach systemu politycznego tego kraju. Brexit z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na dewolucję w UK, powodując konflikty pomiędzy Zjednoczonym Królestwem jako całością oraz Szkocją jako jego częścią. Konwenans Sewela jest polityczną normą konstytucyjną ustanawiającą pozaprawne reguły współpracy pomiędzy oboma ciałami politycznymi. Pomimo tego, że konwenans został umieszczony w ustawie, nie jest możliwy do wyegzekwowania przez sądy, polityczne konsekwencje jego złamania mogą być jednak znaczne. Rozdźwięk pomiędzy siłą polityczną szkockiego nacjonalizmu, potwierdzoną w ostatnich wyborach parlamentarnych, a konstytucyjnym brakiem „głosu” Szkocji w odniesieniu do Brexitu może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego w Zjednoczonym Królestwie.

REFERENCES:

Literature:

 • Barber N.W., Laws and constitutional conventions, “Law Quarterly Review” 2009, No. 125/294.
  BBC News, General election 2019: PM Johnson ‘remains opposed’ to holding indyref2,
  https://www.bbc.com/news/election-2019–50789771.
  BBC News, UK results: Conservatives win majority, https://www.bbc.com/news/election/
  2019/results.
 • Bogdanor V., The Monarchy and the Constitution, Oxford 1995.
 • Brooks L., Nicola Sturgeon calls for new Scottish independence vote, https://www.theguardian.
  com/uk-news/2019/jul/25/nicola-sturgeon-calls-for-new-scotland-independence-vote.
  Carrell S., Scottish parliament decisively rejects EU withdrawal bill, https://www.theguardian.
  com/politics/2018/may/15/scottish-parliament-decisively-reject-eu-withdrawal-
  bill-brexit.
 • Caulfield M., Constitutional Conventions in the United Kingdom: Should they be codified?,
  “The Manchester Review of Law, Crime and Ethics 2012”, vol. 1.
 • Cook J., What now for ‘the vow’?, https://www.bbc.com/news/uk-scotland-29443603.
  Dicey A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8th edition, London
  1915.
 • Gordon A., Devolution, Brexit, and the Sewel Convention, https://consoc.org.uk/publications/
  devolution-brexit-and-the-sewel-convention.
 • Greenslade R., ‘The Vow’ and the Daily Record – creative journalism or political spin?,
  https://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/31/daily-record-scottish-
  independence.
 • Jaconelli J., Do Constitutional Conventions Bind?, “The Cambridge Law Journal” 2005,
  No. 64.
 • Keating M., The Government of Scotland. Public Policy Making after Devolution, 2nd edition,
  Edinburgh 2010.
 • McHarg A., Constitutional Change and Territorial Consent: the Miller case and the Sewel
  Convention, [in:] The UK Constitution after Miller: Brexit and Beyond, ed. M. Elliott
  et al., London 2018.
 • Mullen T., The Brexit case and constitutional conventions, “Edinburgh Law Review” 2017,
  vol. 21(3), http://eprints.gla.ac.uk/144492/7/144492.pdf.
 • Pells R., Daily Mail’s ‘Enemies of the People’ front page receives more than 1,000 complaints
  to IPSO, https://www.independent.co.uk/news/media/daily-mail-nazi-propaganda-
  front-page-ipso-complaints-brexit-eu-enemies-of-the-people-a7409836.html.
 • Turpin C., Tomkins A., British Government and the Constitution, 7th edition, Cambridge
  2011.
 • Wheare K.C., Modern Constitutions, Oxford 1966.
 • Wieciech T., Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart