Author: Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
E-mail: Juskeviciute_agne@yahoo.com
Institution: Uniwersytet Wileński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0295-054X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 119-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.07
PDF: ppk/53/ppk5307.pdf

The basics of professional self-regulation are not enshrined in the Constitution of the Republic of Lithuania, in ordinary law and legal doctrine, this professional self-regulation institution was determined thanks to the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. One foprofessional self-regulation is the Lithuanian Bar Association, which is discussed in more detail in this paper. The subject of the analysis are the features of the legal status of the Bar Association in Lithuanian law and legal doctrine and its practical impact on legislative processes.

Samorząd zawodowy a Sejm w Republice Litewskiej

Podstawy samorządu zawodowego nie są zapisane w Konstytucji Republiko Litewskiej, w prawie pozytywnym lub doktrynie prawa Ta instytucja samorządowa została określona dzięki orzecznictwu Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Jedną z form samorządu jest samorząd zawodowy adwokatów, który jest omawiany bardziej szczegółowo w tym artykule. Przedmiotem zamieszczonej tu analizy są określone w litewskich przepisach oraz doktrynie prawnej prawa cechy statusu prawnego Izby Adwokackiej oraz jej praktyczny wpływ na procesy legislacyjne.

REFERENCES:

Literature:

 • Abramavičius A., Butkevičius L., Gumbius J. et al., Lietuvos teisinės institucijos, Vilnius 2011.
 • Balikienė B., Čivilis J., Nekrašius J. et al., Advokatas ir valstybė, Vilnius 2013.
 • Balnienė E., Advokatūros atsiradimas ir raida Lietuvoje. Vilnius 2007.
 • Beinoravičius D., Biekša L., Bitė V. et al., Advokatūros teisė, Vilnius, 2018.
 • Crook J.A., Law and Life of Ancient Rome: 90 B. C. To A. D. 12. Ithaca 1967.
 • Lastauskienė G., Advokato profesija: prieštaringas jos pobūdis ir kontrolė. „Jurisprudencija”
  2013, 20(4).
 • Nekrašius J., Lietuvos advokatūra: Šiaulių advokatai (XVII a. – XXI a. pradžia), Vilnius 2013.
 • Vitkutė E. A., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nustatyti profesinės
  savivaldos požymiai ir jų vertinimas, „Teisė” 2016, nr 101.
 • Vitkutė E. A., Regulatory framework for liberal professions in EU: Threats and challenges
  that will be posed, [w:] Brexit. How Deep is Your Law? Brexit. Technologies. Modern
  Conflicts: 5th International Conference of Phd Students and Young Researchers: conference
  papers. Vilnius 2017.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart