Author: Paweł Grzywna
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5741-6320
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 165-176
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.12
PDF: ppk/57/ppk5712.pdf

The paper considers issues regarding the right to health protection on the basis of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the actual performance of the health protection system for the elderly. Particular attention is devoted to the constitutional guarantee of equal access to medical services. The purpose of this study is to check to what extent public guarantees of access to medical services are in conflict with the reality of the health protection system for the elderly.

Prawo do ochrony zdrowia a rzeczywisty dostęp osób w wieku podeszłym do świadczeń medycznych w Polsce

Artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki związanej z prawem do ochrony zdrowia na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku oraz rzeczywistego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wobec osób w wieku podeszłym. Szczególną uwagę poświęcono konstytucyjnej gwarancji równego dostępu do świadczeń medycznych. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania, w jakim stopniu publiczne gwarancje dostępu do świadczeń medycznych stoją w rozbieżności z realiami systemu ochrony zdrowia osób w wieku podeszłym.

REFERENCES:

  • Bień B., Błędowski P., Broczek K., Derejczyk J., Grodzicki T., Kędziora-Kornatowska K., Kokoszka-Paszkot J., Przygucka-Gawlik M., Klich-Rączka A., Kostka T., Machaj Z., Szczerbińska K., Wieczorowska-Tobis K., Żak M., Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia, “Gerontologia Polska” 2013, vol. 21, No. 2.
  • Majewska M., Michna M., Ostojska M., Ostojska-Inglot A., Żygas A., Gogała J., Jesionowski M., Więch P., Polityka senioralna w Polsce w kontekście zmian demograficznych. Analiza problemu, [in:] Ocena jakości usług publicznych, ed. A. Jaroń, Warsaw 2015.
  • Sarnecki P., Normy programowe w Konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warsaw 2003.
  • Zamorska K., Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart