Author: Rafał Willa
E-mail: rafalw@umk.pl
Institution: Nicolaus Copernicus University, Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-3823
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 245-254
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.18
PDF: ppk/57/ppk5718.pdf

What proves to be characteristic of the democratic system is the fact that it constantly witnesses various tensions between authorities, opposition, citizens, diverse legal subjects, advocacy groups, etc. Their disputes concern changing or upholding the existing legal environment, which is unavoidable in this case. This situation is not surprising or improper as lobbying understood in this way is an immanent, often useful part of the system. However, what may be puzzling is the fact that democratic political systems are characterized by the variety of attitudes adopted by authorities toward the practice - from pretending it does not exist (and thus requires no regulations) to implementing regulations of a highly general nature. Poland experiences both the practice itself and the attempts to legally regulate it. The aim of the article is to critically analyze the existing situation.

Regulacja prawna lobbingu w Polsce: kluczowe problemy

Cechą charakterystyczną ustroju demokratycznego jest to, iż nieustannie dochodzi w nim do tarć. Ścierają się więc, w różnych konfiguracjach, władza, opozycja, obywatele, różnego typu podmioty prawa, grupy interesu itp. Spór zaś idzie o zmianę istniejącego stanu prawnego, bądź też jego zachowanie, a rozbieżność oczekiwań w tym względzie ma charakter zupełnie nieunikniony. Nic w tym szczególnie zaskakującego czy niestosownego, wszak tak pojmowany lobbing jest immanentną, często użyteczną, częścią systemu. To, co może natomiast zastanawiać, to fakt, że w demokratycznych systemach politycznych istnieje tak wiele różnych postaw ośrodków władzy wobec zjawiska - od pozorowania, że ono nie istnieje (i nie wymaga regulacji) do wdrażania regulacji o bardzo ogólnym bądź też niemal kazuistycznym charakterze. Także i w Polsce do czynienia mamy tak z samym zjawiskiem, jak i z próbą jego prawnego uregulowania, a poniższy artykuł ma na celu krytyczną analizę istniejącego stanu faktycznego.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart