Author: Krzysztof Eckhardt
Institution: Rzeszów School of Higher Education
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3338-9836
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 325-337
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.24
PDF: ppk/57/ppk5724.pdf

After the adoption of the Electoral Code, the Ukrainian electoral system entered a new state of evolution. The paper presents the basic principles of electing People’s Deputies on the basis of the Electoral Code with regard to the earlier stages of changes in Ukrainian electoral law. The Polish literature has not dealt analytically with these solutions so far. Probably the time will come when they will be implemented. The author’s intention is to describe the characteristics of the Code in the part concerning the election of popular deputies. The President of Ukraine’s proposal to amend Art. 76 and 77 of the Constitution providing for the reduction of the number of deputies to 300, the introduction of censorship for speaking the mother tongue as a condition for running for the Verkhovna Rada and the constitutionalization of a proportional electoral system indicate that the process of shaping the principles of electing People’s Deputies in Ukraine is not yet complete.

Uchwalenie Kodeksu Wyborczego jako kolejny etap ewolucji zasad wybierania deputowanych ludowych Ukrainy

Wraz z uchwaleniem Kodeksu Wyborczego system wyborczy Ukrainy wszedł w nową fazę ewolucji. Artykuł przedstawia podstawowe zasady wybierania deputowanych ludowych w oparciu o Kodeks Wyborczy na tle wcześniejszych etapów przemian prawa wyborczego Ukrainy. W polskiej literaturze rozwiązaniami tymi dotychczas analitycznie się nie zajmowano. Zapewne przyjdzie na to czas, gdy zostaną one poddane dogłębnej ocenie przez doktrynę ukraińską, w szczególności zaś gdy zostaną zastosowane. Wniesienie przez Prezydenta Ukrainy projektu nowelizacji art. 76 i 77 Konstytucji przewidującej zmniejszenie liczby deputowanych do 300, wprowadzenie jako warunku kandydowania do Rady Najwyższej cenzusu władania językiem ojczystym oraz konstytucjonalizację proporcjonalnego system wyborczego wskazuje, że proces kształtowania zasad wybierania deputowanych ludowych w Ukrainie jeszcze się nie zakończył.

REFERENCES:

 • Bohaszewa N., Kluczkowski J., Evolution of the electoral system in Ukraine, [in:] On the need to change the Constitution of Poland and Ukraine, eds. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006.
 • Borysławski L., The new edition of the Law of Ukraine “On Election of People’s Deputies of Ukraine” advantages and possible problems, [in:] On the need to change the Constitution of Poland and Ukraine eds. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006.
 • Drobush I.V., Perspektyvy ukhvalennya Vyborchoho Kodeksu Ukrayiny v konteksti reformuvannya vyborchoho zakonodavstva, “Porivnyaal’no-analytitychne parvo” 2018, No. 1.
 • Klyuchkovs’kyy Yu.B., Pryntsypy vyborchoho prava: doktrynal’ne rozuminnya, stan ta perspektyvy zakonodavoyi revlizatsiyi v Ukrayini, Kyyiv 2018.
 • Koliushko I., Ohlyad zakonodavstva pro vybory narodnykh deputativ Ukrayiny, [in:] Electoral law reforms in Poland and Ukraine, eds. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004.
 • Kowal O., Składowski K., Transformation of the electoral system and constitutional reform in Ukraine, [in:] Change of electoral law and the change of constitution, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008.
 • Pankiewicz I., Changes in Ukraine’s electoral law: pros and cons for European integration, “COLLOQUIUM WNHiS” 2012, No. 2.
 • Pietnoczka P., Parliamentary election 2012 in Ukraine, “Eastern European Review” 2014, No. V/1.
 • Pietnoczka P., Attempts to reform the electoral system for the Verkhovna Rada of Ukraine in the period after Euromaydan, “Central European Political Studies” 2019, No. 1.
 • Pietnoczka P., Influence of the evolution of electoral law on the changes taking place on the political scene of Ukraine, “Law Studies” No. 22.
 • Roshchenko O., Rada pidtrymala propozytsiyi Zelens’koho do zavetovanoho Vyborchoho kodeksu, “Ukrayins’ka Pravda”, https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/19/7235329/.
 • Sokół W., Electoral reform policy in Ukraine 1990-2014, “East of Europe. Humanities and Social Studies” 2015, No. 1.
 • Sydun S., The effectiveness of changes in the Ukrainian electoral system during the transformation process, “Central European Political Studies” 2011, No. 2.
 • Ukraine 2019-2020: Broad Opportunities, Contradictory Results (Assessments), Kyiv 2020.
 • Yakovlyeva N.I., Dynamika zmin systemy vyboriv narodnykh deputativ Ukrayiny, “Visnyk NTUU «KPI» Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo”, Visnyk, No. 1/2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart