Author: Robert Radek
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-6600
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 389-405
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.29
PDF: ppk/57/ppk5729.pdf

The article is devoted to the characteristics of Theresa May minority government and its impact on foreign policy. The author concentrated on the political situation in Great Britain in the context of Brexit. Some interesting aspects have been chosen to illustrate the problem of minority government existence in Great Britain. Author explains various factors that influenced the foreign policy and negotiations with EU of the government cabinets without a sufficient majority in the parliament. The main thesis is that minority governments is not able to lead a successful foreign policy in long term and usually fails to be effective in this sphere and Brexit process is a visible example of such situation.

Rząd mniejszościowy Teresy May i przypadek Brexitu

Artykuł poświęcony jest cechom rządu mniejszościowego Premier Teresy May i jego wpływowi na politykę zagraniczną. Autor skoncentrował się na sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu. Wybrano kilka interesujących aspektów ilustrujących problem istnienia rządu mniejszościowego w Wielkiej Brytanii. Autor wyjaśnia różne czynniki, które wpłynęły na politykę zagraniczną i negocjacje z UE gabinetów rządowych bez wystarczającej większości w parlamencie. Główną tezą jest to, że rządy mniejszości nie są w stanie prowadzić długofalowej skutecznej polityki zagranicznej i zazwyczaj nie są skuteczne w tej dziedzinie, a proces Brexit jest widocznym przykładem takiej sytuacji.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart