Author: Magdalena Musiał-Karg
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6089-1381
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 19-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.01
PDF: ppk/58/ppk5801.pdf

Election silence is a legally determined period that typically begins directly before Election Day and lasts until the voting comes to an end. During the election silence, it is forbidden to conduct “any form of electoral agitation aimed at promoting a particular candidate, list of candidates or electoral committees participating in the election among voters”. Due to the rapid development of new media, particularly the Internet, many experts argue that in the age of digital media it is no longer enforceable. Thus, the main purpose of this paper is to answer the question of whether or not it is justified to retain the current regulations on election silence. These considerations are supported by quantitative surveys conducted by the author, as well as the survey realized by the Public Opinion Research Center (CBOS).

Cisza wyborcza w nowych mediach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie nowych

mediów w kontekście badań opinii publicznej Cisza wyborcza jest prawnie ustanowionym okresem, który zwykle rozpoczyna się bezpośrednio przed dniem wyborów i kończy się, gdy głosowanie dobiegnie końca. Podczas ciszy wyborczej zabrania się przeprowadzania jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej mającej na celu promocję wśród wyborców konkretnego kandydata, listy kandydatów lub komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Ze względu na dynamiczny rozwój nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wielu ekspertów twierdzi, że w dobie mediów cyfrowych cisza wyborcza nie jest możliwa do utrzymania i że powinno się ją zlikwidować. Głównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w dobie Internetu uzasadnione jest utrzymanie obecnych przepisów dotyczących ciszy wyborczej. Rozważania te są poparte badaniami ilościowymi przeprowadzonymi przez autorkę, a także badaniami zrealizowanymi przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS).

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart