Author: Agata Hauser
E-mail: ahauser@amu.edu.pl
Institution: Adam Mickiewicz University Poznan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6382-3800
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 33-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.02
PDF: ppk/58/ppk5802.pdf

The European Commission for Democracy Through Law was created in 1990 and for the last three decades has adopted a number of documents of related to electoral standards in democratic states. They include legal opinions on national laws (or draftlaws), as well as documents of a more general nature, concerning specific topics (studies, reports). In this article, the author aims at presenting the main documents that include the electoral standards developed by the Venice Commission. However, as the opinions of the Venice Commission are not binding, the second part of this contribution presents the way this contribution of the Venice Commission is taken into account in the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases concerning the alleged violations of the right to free elections.

Standardy demokratycznego prawa wyborczego w dorobku Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej)

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo została stworzona w 1990 roku i w ciągu ostatnich trzydziestu lat przyjęła ona szereg dokumentów związanych ze standardami prawa wyborczego w państwach demokratycznych. Są to opinie prawne o krajowych aktach prawnych (lub ich projektach), ale także dokumenty o charakterze ogólnym dotyczące określonych kwestii (studia, raporty). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych dokumentów zawierających standardy w zakresie standardów prawa wyborczego wypracowanych przez Komisję Wenecką. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opinie Komisji Weneckiej nie mają charakteru wiążącego, druga część niniejszego opracowania przedstawia w jaki sposób dorobek Komisji Weneckiej brany jest pod uwagę w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, w których zarzucono naruszenie prawa do wolnych wyborów.

REFERENCES:

  • Berger V., Bouchié de Belle S., The Code of Good Practice in Electoral Matters in the case law of the European Court of Human Rights, [in:] European electoral heritage - 10 years of the Code of Good Practice in Electoral Matters, “Science and Technique of democracy” 2012, No. 50.
  • Buquicchio G., Granata-Menghini S., The Venice Commission Twenty Years On. Challenge Met but New Challenges Ahead, [in:] eFundamental Rights and Principles - Liber amicorum Pieter van Dijk, eds. M. van Roosmalen, B. Vermeulen, F. van Hoof, M. Oostling, Cambridge-Antwerp-Portland 2013.
  • van Dijk P., The Venice Commission on Ceratin Aspects of the Application of the European Convention on Human Rights Ratione Personae, [in:] Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, eds. S. Breitenmoser et al., Zurich 2007.
  • Durr R.S., The Venice Commission, [in:] Council of Europe, ed. T.E.J. Kleinsorge, [in:] International Encyclopedia of Laws: Integovernmental Organizations, ed. J. Wouters, Alphen aan den Rijn 2010.
  • Hoffmann-Rien W., The Venice Commission of the Council of Europe - Standards and Impact, “The European Journal of International Law” 2015, No. 2.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
  • Suchocka H., Opinion of the Venice Commission on the Place of the Constitutional Judiciary in a Democratic State, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, No. 1.
  • Suchocka H., The role of Venice Commission ‘Democracry through Law’ and its cooperation with the European Union, [in:] EU engagement with other European organizations, A.-L. Chané, A. Hauser et al., FP7 Collaborative Project FRAME.
  • Volpe V., Guaranteeing Electoral Democratic Standards: The Venice Commission and “The Code of Good Practice in Electoral Matters”, [in:] Global Administrative Law: The Casebook, eds. S. Cassesa, B. Carotti, New York 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart