Author: Andrzej Stelmach
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3747-0466
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 83-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.06
PDF: ppk/58/ppk5806.pdf

The article examines the thesis that the electoral law in Poland is treated instrumentally. Changes of postal voting regulations in Poland have been collated with solutions applied in other countries. The analysis focuses on the motivation politicians had to revise the Election Code and introduce postal voting. The article indicates to the ad hoc nature of solutions adopted and their short-term political benefits for various political groupings. The discussion focuses on the course of political actions related to the presidential election in Poland during the coronavirus pandemic.

Głosowanie korespondencyjne. Polska i rozwiązania w innych państwach

Artykuł stanowi weryfikację tezy o instrumentalnym traktowaniu prawa wyborczego w Polsce. Na tle rozwiązań stosowanych w innych państwach ukazano dynamikę regulacji prawnych dotyczących głosowania korespondencyjnego w Polsce. Szczególnej analizie poddano motywacje polityków do dokonywania zmian w Kodeksie wyborczym dotyczących głosowania korespondencyjnego. Wskazano na doraźność przyjmowanych rozwiązań i łączenia ich z bieżącymi korzyściami politycznymi poszczególnych formacji politycznych. Omówiono przebieg działań politycznych związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w Polsce w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego ze strony koronawirusa.

REFERENCES:

  • Jaźwiński P., Głosowanie korespondencyjne w innych krajach - sprawdzamy, “Konkret 24”, 2.04.2020.
  • Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, “Studia Wyborcze” 2017, vol. 23.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
  • Musiał-Karg M., Głosowanie korespondencyjne oraz e’voting jako alternatywne procedury uczestnictwa w wyborach i referendach Konfederacji Szwajcarskiej, [in:] Uwarun kowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, eds. N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań 2018.
  • Trubalski A., W sprawie głosowania korespondencyjnego jako jednej z alternatywnych procedur wyborczych w wybranych państwach. Opinia prawna, “Przegląd Sejmowy” 2018, No. 1(144).
  • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, “Studia BAS” 2011, No. 3(27).
  • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart