Author: Radosław Grabowski
E-mail: rgrabowski@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 149-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.11
PDF: ppk/58/ppk5811.pdf

The dynamic development of the COVID-19 epidemic hampered the functioning of administrative bodies, especially those consisting of many people. In 2020, many countries had to solve the problem of how to adapt their laws to the requirements of the pandemic, while maintaining the safety requirements of members of parliaments. The introduced solutions included suspending the proceedings, modifying the quorum, or changing the voting method. Few countries (including Poland) have fully used the available technologies, deciding to allow parliaments to hold and vote remotely. The conducted analysis is aimed at identifying the systemic solutions that made it possible to introduce such solutions, as well as at determining what modifications of the legal system were necessary to establish innovative solutions.

Dopuszczalność zdalnego obradowania i głosowania w polskim parlamencie. Funkcjonowanie Sejmu i Senatu podczas pandemii COVID-19

Dynamiczny rozwój epidemii COVID-19 utrudnił funkcjonowanie organów administracji, zwłaszcza wieloosobowych. Liczne państwa musiały w 2020 roku rozwiązać problem, jak dostosować prawo do wymogów pandemii, zachowując wymogi bezpieczeństwa członków parlamentów. Wprowadzone rozwiązania obejmowały zawieszanie obrad, modyfikację kworum, czy zmianę sposobu głosowania. Nieliczne państwa (m.in. Polska) wykorzystały w pełni dostępne technologie, decydując się na umożliwienie parlamentom zdalne obradowanie i głosowanie. Prowadzona analiza ma na celu wskazanie rozwiązań ustrojowych, które umożliwiły wprowadzenie takich rozwiązań, a także ustalenie, jakie modyfikacje systemu prawnego były niezbędne dla ustanowienia nowatorskich rozwiązań.

REFERENCES:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
  • Garlicki L., Nota 9 do art. 109, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, ed. L. Garlicki, Warsaw 2001.
  • Gdulewicz E., Posiedzenie Sejmu (art. 109), [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.
  • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union, Toruń 2016.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart