Author: Ryszard Balicki
E-mail: ryszard.balicki@uwr.edu.pl
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9192-908X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 159-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.12
PDF: ppk/58/ppk5812.pdf

Elections are nowadays treated as a symbol of a democratic order. However, this view is not true. The institution of elections also occurs in states that are far from being a democracy. However, their course and functions significantly differ from the elections carried out in democratic countries. As it has been shown in the article, the analysis of the title issue becomes particularly important due to the growing group of countries referred to as hybrid regimes.

Wybory w reżimach hybrydowych

Wybory traktowane są współcześnie jako symbol demokratycznego porządku. Jednak pogląd ten nie jest prawdziwy. Instytucja wyborów występuje również w państwach, które są dalekie od demokracji. Jednak ich przebieg i spełniane funkcje w istotny sposób różnią się od wyborów realizowanych w państwach demokratycznych. Jak ukazane to zostało w artykule analiza tytułowego zagadnienia staje się szczególnie istotna z związku ze zwiększająca się grupą państw określanych jako reżimy hybrydowe.

REFERENCES:

 • Alvarez M., Cheibub J.A., Limongi F., Przeworski A., Classifying political regimes, “Studies in Comparative International Development” 1996, vol. 31, No. 2.
 • Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warsaw 2016.
 • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.
 • Crick B., Democracy. A Very Short Introduction, Oxford 2002.
 • Dahl R.A., Demokracja i jej krytycy, Warsaw 1995.
 • Dahl R.A., O demokracji, Kraków 2000.
 • Diamond L.J., Is the Third Wave Over?, “Journal of Democracy” 1996, vol. 7, No. 3.
 • Diamond L.J., Thinking About Hybrid Regimes, “Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No. 2.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 • Geddes B., What Do We Know About Democratization After Twenty Years?, “Annual Review of Political Science” 1999, No. 2.
 • Gutmann A., Demokracja, [in:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, eds. R.E. Goodin, P. Pettit, Warsaw 2002.
 • Hankiss E., The “Second Society”. Is There an Alternative Social Model Emerging in Contemporary Hungary?, “Social Research” 1988, vol. 55, No. 1/2.
 • Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warsaw 2009.
 • Kulesza W.T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warsaw 1992.
 • LeDuc L., Niemi R.G., Norris P., Introduction: Comparing Democratic Elections, [in:] Comparing democracies 2. New challenges in the study of elections and voting, eds. L. LeDuc, R.G. Niemi, P. Norris, London-Thousand Oaks 2002.
 • Levitsky S., Way L., Competitive Authoritarianism. Hybrid regimes after the Cold War, Cambridge-New York 2010.
 • Linz J.J., Stepan A.C., Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and post-communist Europe, Baltimore 1996.
 • Łączkowski W., Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, vol. LXXI, No. 2.
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warsaw 2004.
 • Przeworski A., Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge-New York 1991.
 • Schedler A., The Menu of Manipulation, “Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No. 2.
 • Schmitter P.C., Zagrożenia, dylematy i perspektywy konsolidacji demokracji, [in:] Narodziny demokratycznych instytucji, ed. J. Hausner, Kraków 1995.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warsaw 1995.
 • Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart