Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Dominik Szczepański
E-mail: szczepanski@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9026-1447
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 191-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.15
PDF: ppk/58/ppk5815.pdf

The article discusses the proposals for changing the constitution, which were officially presented during the presidential election campaign in Poland in 2020. The article consists of two main parts. The first part focuses on the presented proposals of laws concerning the regulation in question, while the second focuses on the postulates resulting from the activity of candidates running for the office of President in Poland in 2020.

Propozycje zmian konstytucyjnych w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2020 roku

W artykule omówiono propozycje dotyczące zmiany konstytucji, które zostały oficjalnie przedstawione w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2020 r. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich uwagę skoncentrowano na przedstawionych propozycjach ustaw dotyczących omawianej regulacji, natomiast w drugiej skupiono się na postulatach będących wytworem aktywności kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta w Polsce w 2020 r.

REFERENCES:

 • Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 1997-2007, Warsaw 2009.
 • Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008-2011, Warsaw 2013.
 • Chruściak R. (ed.), Projekty konstytucji 1993-1997, part 1, Warsaw 1997.
 • Chruściak R. (ed.), Projekty konstytucji 1993-1997, part 2, Warsaw 1997.
 • Hołownia S., Nowy prezydent. Wizja i konkrety prezydentury, [b.m.w.] 2020.
 • Kallas M. (ed.), Projekty konstytucyjne 1989-1991, Warsaw 1992.
 • Litwin T., Łabędź K., Zyzik R., Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce, Kraków 2019.
 • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position of the Sejm of the Republic of Poland after
 • the Accession to the European Union, Toruń 2016.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Nadzieja dla Polski. Program wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Warsaw 2020.
 • Nowy porządek. Tezy Konstytucyjne [Election Committee of Krzysztof Bosak, candidate for President of the Republic of Poland], Warsaw 2020.
 • Tezy programowe FDR [Election material of Marek Jakubiak, candidate for President of the Republic of Poland], Warsaw 2020.
 • Tomaszewski W., Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją, Olsztyn 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart