Author: Karol Piękoś
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4545-5909
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 215-223
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.17
PDF: ppk/58/ppk5817.pdf

The presidential election campaign in Poland in 2020 was unique due to the epidemic caused by SARS-CoV-2. A high level of attendance during the presidential election, influenced by the pro-turnout initiatives, was achieved. The article analyzes selected activities aimed at achieving a high level of attendance, the beneficiaries of which were local governments.

Wybrane inicjatywy profrekwencyjne samorządów wojewódzkich na przykładzie drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 r.

Prezydencka kampania wyborcza w Polsce w 2020 r. charakteryzowała się wyjątkową specyfiką ze względu na epidemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. W trakcie wyborów prezydenckich osiągnięto wysoki poziom frekwencji, wpływ na taki wynik wywarły podejmowane inicjatywy profrekwencyjne. W artykule zostały przeanalizowane wybrane działania zmierzające do osiągnięcia wysokiego poziomu frekwencji, których beneficjentami były samorządy gminne.

REFERENCES:

  • Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
  • Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl-Rzeszów 2012.
  • Jakubowski P., Kampania profrekwencyjna podczas kampanii parla mentarnej w 2011 roku, [in:] Wybory 2011, Organizacja - przebieg - efekty, eds. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, W. Szewczak, Toruń 2013.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019. Musiał-Karg M., Metody zwiększania frekwencji wyborczej. Polska a doświadczenia innych państw, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, No. 2(2).
  • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warsaw 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart