Author: Przemysław Maj
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5151-5464
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 225-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.18
PDF: ppk/58/ppk5818.pdf

In 2015-2020, support for the Law and Justice party was to remain stable. In autumn 2020 political decisions were made on issues that polarized public opinion. At the same time, a decline in polling support for the government was observed. The aim of the article is to explain changes in support with the use of a circular matrix.

Aksjologiczna rewolucja w Polsce w 2020 roku: „piątka dla zwierząt” i decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - próba wyjaśnienia

przyczyn spadku poparcia dla PiS z wykorzystaniem macierzy kołowej W okresie 2015-2020 poparcie dla partii Prawo i Sprawiedliwość utrzymywało się na stabilnym poziomie. Na jesieni 2020 r. podjęto decyzje w kwestiach, które polaryzowały opinię publiczną. Jednocześnie zaobserwowano spadek poparcia sondażowego dla rządu. Celem artykułu jest wyjaśnienie zmian poparcia dla tego ugrupowania w odniesieniu do macierzy kołowej.

REFERENCES:

  • Fischer R., Vauclair M., Fontain A.M., Schwartz S.H., Are Individual-Level and Country-Level Value Structures Different? Testing Hofstede’s Legacy with the Schwartz Value Survey, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 2010, vol. 41, No. 2.
  • Maj P., Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Rzeszów 2019.
  • Reedy W.J., Burke and Bonald: Paradigms of Late Eighteenth-Century Conservatism, “Historical Reflections/Réflexions Historiques” 1981, No. 2.
  • Reykowski J., Trzecia Rzeczpospolita a lewica, [in:] Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, ed. J. Reykowski, Warsaw 2011.
  • Schwartz S.H., Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, [in:] Advances in Experimental Social Psychology, ed. M.P. Zanna, New York 1992.
  • Scruton R., Co xnaczy konserwatyzm?, Poznań 2002.
  • Singer M.G., The Categorical Imperative, “The Philosophical Review” 1954, No. 63(4).
  • Wendelken D., Contemporary Conservatism, Human Nature, and Identity: The Philosophy of Roger Scruton, “Politics” 1996, vol. 16, No. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart