Author: Marcin Jurgilewicz
Institution: Rzeszow University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2243-2165
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 317-329
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.26
PDF: ppk/58/ppk5826.pdf

Nowadays, international disputes appear in the public space, which results, for example, from the fact that the needs are unlimited and the goods are limited. Due to its specific nature, the international environment requires a compromise between the entities operating in it. A desirable direction in case of conflicts between international entities is to resolve them by peaceful means. In the international environment, one of the largest international organizations - the United Nations - is of great significance, especially in the field of maintaining international order and peace. In turn, according to the provisions of the Charter of the United Nations, it is possible to resolve international disputes by peaceful means, and among the characteristic methods used in this type of proceedings is the mediation method, the effectiveness of which allows, in the long term, to maintain the desired state of peace, strengthening the legal security of the state.

Pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych metodą pośrednictwa a bezpieczeństwo prawne państwa

Współcześnie w przestrzeni publicznej pojawiają się spory międzynarodowe, co wynika choćby z faktu, że potrzeby są nieograniczone z kolei dobra ograniczone. Środowisko międzynarodowe z uwagi na swoją specyfikę wymaga pomiędzy funkcjonującymi w nim podmiotami kompromisu. Pożądanym kierunkiem w przypadku konfliktów między podmiotami międzynarodowymi jest rozwiązywanie ich drogą pokojową. W środowisku międzynarodowym szczególną pozycję zajmuje jedna z największych organizacji międzynarodowych - Organizacja Nardów Zjednoczonych zwłaszcza w zakresie utrzymywania ładu i pokoju międzynarodowego. Z kolei w myśl zapisów Karty Narodów Zjednoczonych istnieje możliwość rozstrzygania sporów międzynarodowych drogą pokojową, przy czym wśród charakterystycznych metod wykorzystywanych w tego rodzaju postępowaniach jest metoda pośrednictwa, której skuteczność pozwala w długoterminowej perspektywie utrzymać pożądany stan pokoju umacniając bezpieczeństwo prawne państwa.

REFERENCES:

 • Araszkiewicz M. (ed.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warsaw 2016.
 • Bielecka M., Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, ed. R. Zięba, Warsaw 2008.
 • Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce, Warsaw 2007.
 • Górak-Sosnowska K., Konflikty i ich kategoryzacja, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, ed. K. Żukrowska, Warsaw 2011.
 • Grzebyk P., Ramy prawne użycia siły, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, eds. R. Kuźniar, B. Balcerowicz et al., Warsaw 2012.
 • Jagiełło Z., Wybrane problem bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych ma początku XXI wieku, Wałbrzych 2008.
 • Jędrzejewska Z.K., Hasbara: Public Diplomacy with Israeli Characteristics, “Torun International Studies” 2020, No. 1(13).
 • Jurgiewicz M., Dankiewicz R., Kmiotek K., Misiuk A., Mediation in civil matters as an example of the method used in legal security management and optimization of costs of proceedings, “Journal of Security and Sustainability Issues” 2019, vol. 9(2).
 • Jurgilewicz M., Dana A., Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warsaw 2015.
 • Jurgilewicz M., Mediacja w administracji publicznej, Rzeszów 2018.
 • Jurgilewicz M., Rzecz o bezpieczeństwie prawnym, [in:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, eds. M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Warsaw 2018.
 • Kisielewska A., Kwiecień J., Struktury instytucjonalne w bezpieczeństwie, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, ed. R. Zięba, Warsaw 2008.
 • Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.
 • Moore Ch.W., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 4th Edition, Jossey-Bass 2014.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Mysłowska J.M., Sosin S., The Nuclear Dispute Between the United States and North Korea, “Torun International Studies” 2017, No. 1(10).
 • Piątek J., Podgórzańska R., Ranke A., Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa - perspektywa filozoficzno prawna, [in:] Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina, eds. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Lublin 2016.
 • Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
 • Potrzeszcz J., Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział Lubelski” 2015, vol. VIII.
 • Siemiątkowski P., Tomaszewski P., Obszar, problematyka i interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem w polskim dyskursie naukowym, [in:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, eds. Z. Polcikiewicz, P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Toruń 2019.
 • Wiliams P.D. (ed.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 • Żakowski K., From Counterbalancing to Engaging China: Shiftin Japan’s Approach Toward the New International Order in the Asia-Pacific Under the Second Abe Administration, “Torun International Studies” 2019, No. 1(12).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart