Author: Liana Hurska-Kowalczyk
E-mail: liana.hurska-kowalczyk@usz.edu.pl
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 573-582
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.46
PDF: ppk/58/ppk5846.pdf

The purpose of this article is to determine the political conditions of the amendments introduced to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule: 1) to establish the motives of political subjects that aimed at introducing amendments to the Ukrainian Constitution; 2) to grasp the specific political situation in which the modification of the form of rule in Ukraine took place. The following thesis has been examined: 1) that it were the presidents Leonid Kuchma (1994-2005) and Viktor Yanukovych (2010-2014) who had particular aspirations to modify the semi-presidential form of rule introduced in 1996 in Ukraine; 2) that introducing amendments to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule was the result of a political compromise made between the government and the opposition during the socio-political protest in 2004 (the so-called Orange Revolution) and the mass anti-government protest in 2014 (Euromaidan).

Uwarunkowania polityczne zmian Konstytucji Ukrainy

Celem artykułu jest określenie uwarunkowań politycznych dokonywania zmian Konstytucji Ukrainy w zakresie modyfikacji formy rządów: 1) ustalenie motywów podmiotów politycznych dążących do wprowadzenia zmian do Konstytucji Ukrainy; 2) ujęcie specyfiki sytuacji politycznej, w której modyfikowano formę sprawowania rządów na Ukrainie. Sformułowane zostały następujące założenia: 1) szczególne aspiracje w zakresie modyfikacji półprezydenckiej formy rządów wprowadzonej na Ukrainie w 1996 r. wykazywali prezydenci Leonid Kuczma (1994-2005) oraz Wiktor Janukowycz (2010-2014); 2) wprowadzenie zmian do Konstytucji Ukrainy w zakresie modyfikacji formy rządów było efektem kompromisu politycznego zawartego pomiędzy władzą a opozycją podczas protestów społeczno-politycznych w 2004 r. (tzw. pomarańczowa rewolucja) oraz w trakcie masowych antyrządowych protestów w 2014 r. (Euromajdan).

REFERENCES:

  • Аslund А., How Ukraine Became a Market Economy and Democracy, Washington 2009.
  • Baluk W., Ukraina, [in:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, eds. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007.
  • Svensson P., Stability, Crisis, and Breakdown: Some Notes on the Concept of Crisis in Political Analysis, “Scandinavian Political Studies” 1986, No. 9, https://tidsskrift.dk/index.php/scandinavian_political_studies/article/view/12931/24659.
  • Берченко Г., Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади, “Форум права” 2016, No. 4.
  • Колісник В., Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу, “Вісник Конституційного Суду України” 2015, No. 4.
  • Різник С., Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності, “Вісник Конституційного Суду України” 2015, No. 6.
  • Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки), eds. Н. Александрова, І. Коліушко, Київ 2011.
  • Рудик П., Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України, “Віче” 2015, No. 8, http://veche.kiev.ua/journal/4683.
  • Cоловйова Ю., Ухвалення Конституції України як вияв діалектики інтересів різних політичних сил, http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2006/54-41-17.pdf.
  • Хоменко С., Епоха Кучми: десять неоднозначних років, http://www.bbc.com/ukrainian/ politics/2013/08/130809_kuchma_epoch_sx.
  • Хоменко С., Усі способи повернутися до Конституції-2004, https://www.bbc.com/ ukrainian/politics/2014/01/140130_constitution_2004_sx.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart