Author: Anna Hadała-Skóra
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6432-5651
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 583-590
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.47
PDF: ppk/58/ppk5847.pdf

This article is devoted to the impeachment procedure in the United States of America. The first part of the article outlines a short historical background on the subject. In the following part, the impeachment procedure is characterized in its current form, with particular emphasis placed on the role of the House of Representatives and Senate of the United States of America. The data concerning the processes that took place in the Senate as a result of the impeachment procedure are also indicated.

Rola Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki w procedurze impeachment

Niniejszy artykuł poświęcony został procedurze impeachment w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pierwszej części artykułu nakreślone zostało krótkie tło historyczne dotyczące omawianego zagadnienia. W dalszej części scharakteryzowano procedurę impeachment w jej obecnym kształcie, ze szczególnym uwzględnieniem roli Izby Reprezentantów i Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazane zostały także dane dotyczące procesów, które odbyły się w Senacie, na skutek wszczęcia trybu impeachment.

REFERENCES:

  • Jaskiernia J., Zagadnienie podstaw do wszczęcia procedury impeachment przeciwko urzędnikom federalnym w prawie i praktyce ustrojowej Stanów Zjednoczonych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1975, No. 4.
  • Kurland P.B., Watergate and the Constitution, Chicago-London 1978.
  • Laidler P., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2007.
  • Ludwikowska A.M., System prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1999.
  • Makowski A., Instytucja impeachment w Stanach Zjednoczonych, “Państwo i Prawo” 1975, No. 12.
  • Małajny R.M., Amerykański prezydencjalizm, Warsaw 2012.
  • Norton T.J., The Constitution of the United States, Its Sources and its Application, New York 1946.
  • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warsaw 2013.
  • Swisher C.B., American Development, Cambridge 1943.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart