Author: Kamila Rezmer-Płotka
E-mail: mail kamila.rezmer@onet.pl
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 615-621
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.50
PDF: ppk/58/ppk5850.pdf

In the history of the European Union, there are three main crises: financial crisis, the so-called refugee crisis, and the recent coronavirus pandemic. Since the financial crisis, the process of modern democracies taking over the characteristics of non-democratic regimes has become noticeable, and subsequent crises are only exacerbating it. A useful theoretical category for explaining this phenomenon is the category of militant democracy, which was first used by Karl Loewenstein, who applied it to the Weimar Republic. The article aims to present in general how successive crises have contributed to accelerating the militant process by the EU Member States.

Skutki kryzysów w Unii Europejskiej jako przejaw implementacji zasady demokracji opancerzonej

W historii Unii Europejskiej można wskazać na trzy główne kryzysy: kryzys finansowy, tzw. kryzys uchodźczy i obecnie pandemię koronawirusa. Od momentu kryzysu finansowego, zaczęto dostrzegać, że współczesne demokracje zaczynają przejmować cechy charakterystyczne dla reżimów niedemokratycznych, a kolejne kryzysy wydają się jedynie to wzmacniać. Użyteczną kategorią do wyjaśnienia tego zjawiska jest kategoria demokracji opancerzonej, która po raz pierwszy została użyta przez Karla Loewenstein, który odnosił ją do Republiki Weimarskiej. Celem tego artykułu jest ogólne zaprezentowanie, w jaki sposób kolejne kryzysy przyczyniły się do przyspieszenia procesu opancerzania się demokracji w państwach członkowskich.

REFERENCES:

 • Bäcker R., Rak J., Trajektoria trwania opancerzonych demokracji, “Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, vol. 41, No. 3.
 • Capoccia G., Defending Democracy Reactions to Extremism in Interwar Europe, Baltimore-London 2005.
 • Dahl M., Dziudzik A., Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-844f1f0a6fe4-46ea-a47d-08f7b0c05b7c 2017.
 • Ijabs I., After the Referendum: Militant Democracy and Nation-Building in Latvia, “East European Politics and Societies and Cultures” 2016, vol. 2(30).
 • Kirshner A., A Theory of Militant Democracy: The Ethics of Combatting Political Extremism, New Haven-London 2014.
 • Loewenstein K., Militant Democracy and Fundamental Rights I, “The American Political Science Review” 1937a, vol. XXXI, No. 3.
 • Loewenstein K., Militant Democracy and Fundamental Rights II, “The American Political Science Review” 1937b, vol. XXXI, No. 4.
 • Loewenstein K., Verfassunglehre, Tübingen 1969.
 • Macklem P. Militant Democracy, Legal Pluralism, and the Paradox of Self-determination, “International Journal of Constitutional Law” 2006, vol. 3(4).
 • Mareš M. Czech Militant Democracy in Action: Dissolution of the Workers’ Party and the Wider Context of This Act, “East European Politics and Societies” 2012, vol. 33(26).
 • Marszałek-Kawa J. The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union, Odessa 2019.
 • Miecznikowska J., Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, No. 9.
 • Müller J.-W., Militant Democracy, [in:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, eds. M. Rosenfeld, A. Sajó, New York 2012.
 • Osiewicz P., Skrzypek M., Is Spain becoming a militant democracy? Empirical evidence from Freedom House Reports, “Aportes. Revista De Historia Contemporánea” 2020, vol. 35, No. 103.
 • Rak J., Conceptualizing the Theoretical Category of Neo-militant Democracy: The Case of Hungary, “Polish Political Science Yearbook” 2020, vol. 49.
 • Rak J., The Dynamics of the 15-M Movement’s Culture of Political Violence, [in:] Poland and Spain in Late Modern and Contemporary Civilisation and Culture, eds. M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez, Madrid 2018.
 • Rak J., Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective, Abingdon 2018.
 • Rezmer-Płotka K., Stanovitsâ li Pol’ša voinstvuûŝej demokratiej?, in Problemy stran postsovetskogo prostranstva, Central’noj i Ûgo-Vostočnoj Evropy, sbornik naučnyh statej. Vyp. 4, eds. A.A. Slin’ko, Voronež 2020.
 • Sajó A., From Militant Democracy to the Preventive State’, “Cardozo Law” 2005, vol. 5(27).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart