Author: Anna Krawczyk-Sawicka
Institution: John Paul II Catholic University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1294-4872
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 653-659
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.54
PDF: ppk/58/ppk5854.pdf

The right to a fair trial is at the forefront of the key individual rights in a broad catalogue of all rights and freedoms, for at least several reasons. Firstly, because it provides for one of the most important procedural mechanisms for the enforcement of all the other rights and freedoms. Secondly, because it protects the individual against potential violation of their rights and freedoms. Thirdly, because it is a reflection of the relation between the individual and the state, indicating all those elements that are today commonly considered as specific measures in the democracy index. As a consequence, the manner in which the right to a fair trial is established and its specific structure determines all other rights and freedoms, and especially their practical application, which determines whether the rights and freedoms are concrete or only appearances.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego w systemie praw i wolności jednostki

Prawo do rzetelnego procesu sądowego zajmuje czołowe miejsce wśród kluczowych praw jednostki w szerokim katalogu wszystkich praw i wolności, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że przewiduje jeden z najważniejszych mechanizmów proceduralnych służących egzekwowaniu wszystkich pozostałych praw i wolności. Po drugie, ponieważ chroni jednostkę przed potencjalnym naruszeniem jej praw i wolności. Po trzecie, ponieważ jest odbiciem relacji między jednostką a państwem, wskazując wszystkie te elementy, które są dziś powszechnie uznawane za swoiste wskaźniki stopnia demokracji.

REFERENCES:

 • Czeszejko-Sochacki Z., Konstytucyjna zasada prawa do sądu, „Państwo i Prawo” 1992, No. 10.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogolna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, No. 11–12
 • Frankowski S., Goldman R., Łętowska E., Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywatelskie, Warsaw 1997.
 • Garlicki L., Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w rzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [in:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, ed. S. Wronkowska, Warsaw 2006.
 • Garlicki L., Prawo do sądu [in:] Prawa czł Model prawny, ed. R. Wieruszewski, Wrocław 1991.
 • Gołaczyński J., Krzywonos A., Prawo do sądu [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Warsaw 2002.
 • Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warsaw 1995.
 • Murzynowski A., Zieliński A., Ustroj wymiaru sprawiedliwości w przyszłej konstytucji, Państwo i Prawo” 1992, No. 9.
 • Sawczuk M., Naruszenie prawa do wysłuchania podstawą skargi konstytucyjnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, 1997, vol. XLIV.
 • Szymanek J., Apolityczność sądow i sędziow [in:] Niezależność sądow i niezawisłość sędziow, eds. M. Dąbrowski, J. Szymanek, M.M. Wiszowaty, J. Zaleśny, Warsaw 2020.
 • Wiśniewski L., Gwarancje praw i wolności człowieka i obywatela w przyszłej konstytucji [in:] Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej Konstytucji, ed. Z. Kędzia, Poznań 1990.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart