Author: Krzysztof Urbaniak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0735-8924
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 15-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.01
PDF: ppk/60/ppk6001.pdf

“Get Brexit Done!” Comments on the election to the UK House of Commons on December 12, 2019

The 12 December 2019 General Election was a turning point in the recent political his- tory of the United Kingdom. It ended one turbulent period in which British politics was characterized by high instability and indecision. Above all, it ended the extended dead- lock with the work on ending the exit of the United Kingdom of the European Union (Brexit). It is clear that the result of the 2019 General Election was the culmination of the 2016 referendum on EU membership. The ruling Tories led by Prime Minister Bo- ris Johnson stood for the elections under the slogan “get Brexit done”. As a result, the elections met the criteria for a second, indirect Brexit referendum. By winning the elec- tions, the conservatives obtained a public mandate to complete the process of leaving the EU. The purpose of this article is to analyze the genesis and course of the 2019 elec- tions to the House of Commons and to attempt to answer the question about the conse- quences of the election results.

Wybory parlamentarne do Izby Gmin przeprowadzone 12 grudnia 2019 r. były przeło- mowym momentem w najnowszej historii politycznej Zjednoczonego Królestwa. Za- kończyły one burzliwy okres w którym polityka brytyjska charakteryzowała się dużą ni- estabilnością i brakiem jednoznacznych decyzji. Przede wszystkim jednak zakończyły przedłużający się impas związany z pracami nad zakończeniem procesu wyjścia Zjed- noczonego Królestwa z Unii Europejskiej (brexit). Można wprost uznać, że wynik wy- borów z 2019 r. był zwieńczeniem referendum w sprawie członkostwa w UE z 2016 r. Rządzący Torysi, pod wodzą premiera Borisa Johnsona stanęli do wyborów pod hasłem „dokończyć brexit” (get brexit done). W efekcie wybory, spełniły rolę powtórnego, pośred- niego referendum w sprawie brexitu. Zwyciężając w wyborach konserwatyści uzyskali mandat społeczny do dokończenia procesu opuszczenia Unii. Celem niniejszego artykułu jest analiza genezy i przebiegu wyborów do Izby Gmin w 2019 r. oraz próba odpowiedzi na pytanie o konsekwencje wyników tych wyborów.L

REFERENCES:

Literature:

 • Biskup P., Brytyjski kryzys polityczny jako bariera dla ratyfikacji porozumienia ws. brexitu, „Biuletyn PISM” 2019, nr 78.
 • Bower T., Dangerous Hero: Corbyn’s Rithless Plot for Power, London 2019.
 • Britain Votes 2010, red. A. Geddes, J. Tonge, Oxford 2010.
 • Britain Votes 2015, red. A. Geddes, J. Tonge, Oxford 2015.
 • Britain Votes 2017, red. J. Tonge, C. Leston-Bandeira, S. Wilks-Heeg, Oxford 2018.
 • Britain Votes. The 2019 General Election, red. J. Tonge, S. Wilkis-Hegg, L. Thompson,
  Oxford 2020.
 • Clarke H.D., Goodwin M., Whiteley P., Why Britain Voted for Brexit: An Individual-Le-
  vel Analysis of the 2016 Referendum Vote, „Parliamentary Affairs” 2017, vol. 79, No. 3.
 • Clarke H.D., Goodwin M., Whiteley P., Why Britain Voted to leave The European Union,
  Cambridge 2017.
 • Cowley P., Kavanagh D., The British General Election of 2015, Palgrave Macmillan 2016.
 • Cowley P., Kavanagh D., The British General Election of 2017, Palgrave Macmillan 2018.
 • Cutts D., Goodwin M., Heath O., Surridge P., Brexit, the 2019 General Election and the
  Realigment of British Politics, „The Political Quarterly” 2020, vol. 91, No. 1.
 • Cutts D., Russell A., Relevant Again but Still Unpopular? The Liberal Democrats’ 2019 Election Campaign, „Parliamentary Affairs” 2020, September, Suppl. Issue 1.
 • Czapiewski T., Brytyjskie wybory do Izby Gmin w 2017 roku wobec procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2018, nr 3.
 • Denver D., The Results: How Britain Voted, „Parliamentary Affairs” 2015, vol. 68, No. 1
  (suppl.).
 • Goes E., Labour’s 2019 Campaign: A Defeat of Epic Proportions, „Parliamentary Affairs”
  2020, September, Suppl. Issue 1.
 • Goodwin M., Heath O., The 2016 Referendum, Brexit and Left Behind, „The Political Quarterly” 2016, vol. 87.
 • Jeffery D., Heppell T., Hayton R., Crines A., The Conservative Party Leadership Election
  of 2016: An Analysis of the Voting Motivations of Conservative Parliamentarians, „Parliamentary Affairs” 2018, vol. 71, nr 2.
 • Jeffery D., Heppell T., Rose-Crines A., The Conservative Party Leadership Election of 2019:
 • An Analysis of the Voting Motivations of Conservative Parliamentarians, „Parliamentary Affairs” 2020, June, https://doi.org/10.1093/pa/gsaa046.
 • Johnston N., Leadership elections: Conservative Party, Briefing Paper No 01366, House of Commons Library, 8 August 2019, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01366.
 • Kavanagh D., Cowley P., The British General Election of 2010, Palgrave Macmillan 2010.
 • Lamond I.R., Reid Ch., The 2015 UK General Election and the 2016 EU Referendum, Palgrave Macmillan 2017.
 • Martill B., The 2019 European Parliament election in the UK, „Italian Political Science Review” 2020, nr 3.
 • Musiał-Karg M., Operacje Brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 3.
 • Power S., Bale T., Webb P., ‘Mistake overturned, so I call it a lesson learned’: 1 The Conservatives, „Parliamentary Affairs” 2020, September, Suppl. Issue 1.
 • Quinn T., The Conservative Party’s leadership election of 2016: choosing a leader in government, „British Politics” 2019, vol. 14.
 • Radek R., Miniority Government of Theresa May and the Case of Brexit, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 5.
 • Rycroft P., The December 2019 UK General Election: Reflections, „Revue Française de Civilisiation Britannique” 2020, XXV-3.
 • Smets K., United Kingdom: European Election in the run-up to brexit, [w:] The European Parliament Elections of 2019, red. L. De Sio, M.N. Franklin, L. Russo, Roma 2019.
 • Thompson L., From Miniority Government to Parliamentary Stalemate: Why Election 2019 was Needed to Break the Brexit Logjam, „Parliamentary Affairs” 2020, September, Suppl. Issue 1.
 • Urbaniak K., Proposal to Repeal the Fixed-Term Parliaments Act 2011 in the UK Constitutional System, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 6.
 • Urbaniak K., Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Poznań 2019.
 • Vasilopoulou S., Brexit and the 2019 EP Election in the UK, „Journal of Common Market Studies” 2020, vol. 58.
 • Węgrzyn J., Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016.
 • Whittle A., Making sense of rise of fall of Jeremy Corbyn: Towards an ambiguity-centred perspective on autentic leadership, „Leadership” 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart