Author: Paweł Sadowski
E-mail: pawel.sadowski@mail.umcs.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9480-643X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 415-426
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.27
PDF: ppk/62/ppk6227.pdf

Freedom of assembly in times of a pandemic. Israeli experiences

Freedom of assembly is an essential element in modern democracies, also during emergency situations. The time of the pandemic is an example of the use of various restriction mechanisms of human rights. The Israeli case is worth discussing because as in other democratic states the political internal crises overlap with the pandemic emergency regulations and tensions between parliament and executive branch in law-making.

Wolność zgromadzeń i swobody z nią związane, stanowią immanentną cechę współczesnych demokracji, również w stanach nadzwyczajnych. Czas pandemii uzasadnia stosowanie różnych mechanizmów ograniczania wolności i praw. Doświadczenia Izraela w tej mierze są warte omówienia, gdyż walka państwa z zagrożeniami dla zdrowia i życia obywateli rozgrywa się tam w warunkach zbliżonych do sytuacji wielu współczesnych państw – wewnętrznych kryzysów politycznych i ekonomicznych, a zwłaszcza napięć między parlamentem a władzą wykonawczą w tworzeniu prawa.

REFERENCES:

  • Barak A., A Judge on judging: Role of the Supreme Court in Democracy, „Harvard Law Review” 2002, nr 16.
  • Brzozowski W., A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2021.
  • Kosti N., Levie-Faur D., The Co-Production of Primary and Secondary Legislations: Israel as a Case Study of Substitutive Relationships, „Law and Policy” 2019, nr 4.
  • Roznai Y., Mordechai N., Access to Justice 2.0: Access to legislation and beyond, „Hebrew University of Jerusalem Legal Studies Research Paper” 2015, nr 16-12.
  • Tercatin R., State comptroller critiizes Netanyahu’s government for COVID management, „Jersualem Post”, 31 sierpnia 2021 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart