Author: Anna Hadała-Skóra
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6432-5651
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 427-435
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.28
PDF: ppk/62/ppk6228.pdf

The political position of the chairman on the example of the houses of the Congress of the United States of America

This article is devoted entirely to the institution of the President on the example of the Congress of the United States of America. The office of the chairman, whose competence is to conduct deliberations, is characteristic of bodies with a collegial structure. This applies especially to those of them whose composition consists of more than a few persons. The author of the article focus on all aspects concerning this office. In the first part there is a brief characterization of the models of the institution of the speaker of parliament, as well as a historical outline of this institution. In the next part an author present the systemic position of the presiding officers of the chambers of the American Parliament.

Niniejszy artykuł poświęcony jest w całości instytucji przewodniczącego na przykładzie Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urząd przewodniczącego, do którego kompetencji należy prowadzenie obrad jest charakterystyczny dla ciał o strukturze kolegialnej. Ma to zastosowanie zwłaszcza do tych z nich, których skład tworzy więcej niż kilka osób. Autor artykułu skupia się na wszystkich aspektach dotyczących tego urzędu. W pierwszej części znajduje się krótka charakterystyka modeli instytucji przewodniczącego parlamentu, a także rys historyczny tej instytucji. W dalszej części autor przedstawia pozycję ustrojową przewodniczących izb amerykańskiego parlamentu.

REFERENCES:

 • Czarny P., Naleziński B., Marszałek Sejmu, [w:] Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Dziemidok-Olszewska B., System polityczny Stanów Zjednoczonych, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.
 • Kennon D.R., The Speakers of the U.S. House of Representatives: A Bibliography 17891984, Hempstead NY 1986.
 • Kiełmiński Z., Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1993. Kulig A., System Ustrojowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, M. Grzybowski, A. Kulig, Kraków 2015,
 • Laidler P., Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Przewodnik, Kraków 2007.
 • Pastuszko G., Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu,[w:] Polskie prawo parlamentarne. Zarys problematyki, G. Pastuszko, M. Grzesik-Kulesza, H. Zięba-Załucka, Warszawa 2020.
 • Prokop K., Przewodniczący, [w:] Wielki słownik parlamentarny, red. J. Szymanek, Warszawa 2018.
 • Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1977.
 • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.
 • Riddick F.M., Frumin S., Senate Procedure, Precedents and Practices, Washington 1992.
 • Stolicki D., System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Systemy polityczne. Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. M. Bankowicz, B. Kossakowska-Gąstoł, Kraków 2020.
 • Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart