Author: Maria Lewandowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0448-7181
Author: Michał Dahl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2803-2648
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 137-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.10
PDF: ppk/63/ppk6310.pdf

COVID-19 and the legislative process – meetings of the Sejm of the Republic of Poland of the 9th term

The article is an attempt to determine to what extent the topic of the COVID-19 pandemic dominated the deliberations of the Sejm of the Republic of Poland during the year from its occurrence. The beginning of the analysis was determined by the day on which the issue of the pandemic was first raised at the parliamentary session (i.e. March 2nd, 2020). According to the hypothesis, at least 50% of the issues raised during the parliamentary sessions will concern aspects related to the fight against the coronavirus. The analysis showed that the topic of the COVID-19 pandemic accounted for slightly more than 20% of all issues. The study was conducted using content analysis.

Artykuł stanowi próbę określenia w jakim stopniu temat pandemii COVID-19 zdominował obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie roku od jej wystąpienia. Początek analizy wyznaczono na dzień, w którym po raz pierwszy poruszono kwestię pandemii na posiedzeniu sejmowym (tj. 02.03.2020 r.). W hipotezie założono, że przynajmniej 50% kwestii podnoszonych podczas obrad będzie dotyczyła aspektów związanych z walką z koronawirusem. Analiza wykazała, że temat pandemii COVID-19 stanowił nieco ponad 20% ogółu podejmowanych podczas obrad kwestii. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy treści.

REFERENCES:

  • Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.
  • Cieślarczyk M., R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005.
  • Kancelaria Sejmu, Biblioteczka Wszechnicy Sejmowej, Warszawa 1994.
  • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa część II, Toruń 1996.
  • Piwowarska K., Piwowarski T., Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19, Warszawa 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart