Author: Tomasz Koziełło
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3657-2601
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 39-52
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.03
PDF: ppk/64/ppk6403.pdf

The author analyses the political thought of Polish monarchists in the Third Republic concerning the reconstruction of the Kingdom of Poland. The article focuses on such issues as the advantages of monarchy, the features of the monarchist system, the ways of achieving the goal, the king’s competences in the new system, and the possibility of rebuilding the monarchy. According to the author, for 30 years, Polish monarchists have been working comprehensively to win supporters for the idea of rebuilding the monarchy and are preparing for the moment when the political transformation will be possible.

Królestwo Polskie - postulat restauracji monarchii w myśli politycznej polskich monarchistów

Autor analizuje myśl polityczną polskich monarchistów w III Rzeczypospolitej, dotyczącą odbudowy Królestwa Polskiego. W artykule koncentruje się na takich zagadnieniach jak: zalety monarchii, cechy ustroju monarchistycznego, sposoby realizacji celu, kompetencje króla w nowym ustroju oraz możliwość odbudowy monarchii. Zdaniem autora polscy monarchiści prowadzą od 30 lat wszechstronną pracę nad pozyskaniem zwolenników dla idei odbudowy monarchii i przygotowują się do momentu, gdy będzie możliwa transformacja ustrojowa.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart