Author: Tomasz Czapiewski
E-mail: tomasz.czapiewski@usz.edu.pl
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7861-8455
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 53-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.04
PDF: ppk/64/ppk6404.pdf

The aim of the text is the analysis of the tasks and activities of the municipal self-government during the organization of the 2020 election of the President in Poland during the period from the beginning of February to May 10, 2020, when, due to the development of the pandemic, the process of preparing the election took a different course. The study is based on documents and five in-depth expert interviews conducted with persons associated with the organization of the elections. This publication draws attention to the lack of knowledge about various aspects of the pandemic, the protraction of the decision-making process, the lack of cooperation, and citizens’ fears.

Samorząd w procesie organizacji wyborów powszechnych w czasie pandemii - doświadczenia majowych wyborów w Polsce 2020

Przedmiotem tekstu jest analiza zadań i działań samorządu gminnego podczas organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w okresie od początku lutego do 10 maja 2020 r., kiedy to w związku z rozwojem pandemii proces przygotowania wyborów przebiegał w sposób odmienny niż zazwyczaj. Podstawą badania są dokumenty źródłowe oraz pięć wywiadów eksperckich przeprowadzonych z osobami związanymi z organizacją wyborów. Zwraca się w tym kontekście uwagę na ówczesny brak wiedzy na temat różnych aspektów pandemii, przewlekłość procesu decyzyjnego, brak współpracy oraz obawy obywateli.

REFERENCES:

 • Batko-Tołuć K., Bójko M., Zdanowicz A., Wydane dane, czyli po co nam państwo prawa, https://siecobywatelska.pl/wydane-dane-czyli-po-co-nam-panstwo-prawa.
 • Birch S. et al., How to hold elections safely and democratically during the COVID-19 pandemic, London 2020.
 • Czapiewski T., Miszczuk R., Wpływ zmian polskiego prawa wyborczego w 2018 r. na proces przygotowania i przeprowadzenia wyborów, “Acta Iuris Stetinensis” 2019, No. 3.
 • Flis J., Ciszewski W., Nieudane samobójstwo polityczne - ustawa o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich 2020, “Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2020, No. 1.
 • Flis J., Marcinkiewicz K., Głosowanie korespondencyjne - wzory i ostrzeżenia z Bawarii, Warsaw 2020.
 • Frydrych-Depka A., Instytucja komisarza wyborczego i urzędników wyborczych po nowelizacji kodeksu wyborczego, “Studia Iuridica Toruniensia” vol. XXIII.
 • James T.S., New development: Running elections during a pandemic, “Public Money & Management”, vol. 41, No. 1.
 • Karg-Musiał M., Kapsa I., Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland, “Public Money & Management”, vol. 41, No. 1.
 • Leininger A., Wagner A., Wählen in der Pandemie: Herausforderungen und Konsequenzen, “Zeitschriftfür Politikwissenschaft” 2021, vol. 31.
 • Pytel A., Problematyka treści znowelizowanego art. 156 i art. 191g Kodeksu wyborczego, “Samorząd terytorialny” 2018, No. 10.
 • Skrzypek M., Democratic Backsliding in Poland on Example Drafts Amendments in Electoral Code During the COVID-19 Pandemic, “Polish Political Science Yearbook” 2021, vol. 50, No. 2.
 • Ziemski K., Kiełbus M., Opinia prawna na zlecenie Związku Miast Polskich, 23.04.2020, https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/3369/Opinia_Poczta_Polska_24-04-2020.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart