Author: Piotr Uziębło
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2473-9240
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 149-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.02.12
PDF: ppk/66/ppk6612.pdf

“We the People of Chile” Procedure for the Adoption of the New Constitution of the Republic of Chile

In this article, the author analyzes the process of adopting the new Chilean constitution. The adoption of changes in the sphere of the system, which allowed the establishment of the constitutional convention, was an expression of a compromise between the authorities and participants of social protests in 2019.The new basic law is to replace an act, the democratic nature of which is questionable, dating back to the dictatorship of A. Pinochet. Importantly, a significant role of the collective subject of sovereignty in the constitutional process was envisaged. In a referendum, it is the people who decide not only about the need to adopt the constitution, but also about the manner of its procedure and its final approval. It is worth noting the appreciation of the role of indigenous peoples in the legislative process, as well as pro-equality mechanisms. However, the final assessment of the effectiveness of the adopted procedure will be possible only after the entire process is completed and the Constitution of the Republic of Chile enters into force.

W niniejszym artykule autor dokonuje analizy procesu przyjęcia nowej konstytucji Chile. Przyjęcie zmian ustrojowych pozwalających na zwołanie konstytuanty było wyrazem kompromisu pomiędzy władzą a uczestnikami protestów społecznych w 2019 r. nowa ustawa zasadnicza ma zastąpić akt, którego demokratyczność jest wątpliwa, pochodzący jeszcze z czasu dyktatury A. Pinocheta. Co istotne, w procesie konstytucyjnym przewidziana została istotna rola zbiorowego podmiotu suwerenności, który w referendum decyduje nie tylko o potrzebie przyjęcia konstytucji, ale także sposobie jej procedowania i jej ostatecznym zatwierdzenie. Nie sposób też nie zauważyć docenienia roli rdzennej ludności w procesie legislacyjny, a także mechanizmów prorównościowych. Ostateczna ocena skuteczności przyjętej procedury będzie możliwa jednak dopiero po zakończeniu całego procesu i po wejściu w życie Konstytucji Republiki Chile.

REFERENCES:

 • Camargo Brito R., El proceso constituyente y los límites de lo constituido: El caso Chileno, “Revista Izqierdas” 2021, vol. 50.
 • Cárdenas Gracia J., La convención constitucional chilena y el constituyente originario, “Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM” 2021, no. 15.
 • Gascón F., Tórtora H., Proceso constituyente en Chile. Recorte histórico sobre la soberanía popular negada, “Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época)” 2020, vol. 13.
 • Gerwin M., A Constitution Created by the Citizens. Constitutional Assembly in Belorus, Sopot 2021.
 • Heiss C., Latin America Erupts: Re-founding Chile, „Journal of Democracy” 2021, vol. 32, no. 3.
 • Heiss C., “Paso a paso” hacia la constituyente, [w:] Proceso constituyente, red. V.H. de la Fuente, Santiago 2020.
 • Heiss C., ¿Qué se juega en el plebiscito chileno del 25 de octubre? (y cómo llegamos hasta aquí), “Analisis Carolina” 2020, no. 50.
 • Meléndez C., Rovira Kaltwasser C., Sajuria J., Chile 2020: pandemia y plebiscito constitucional,“Revista De Ciencia Política” 2021, vol. 41, no. 2.
 • Ossa Santa Cruz J.L., Chile Constitucional, Santiago 2020.
 • Ramírez C., ¿Qué tan cierto es que la elaboración de la Constitución “partirá de cero”? Falso problema y divergencias lingüísticas en el debate constitucional, “Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época)” 2021, no. 133.
 • Ragone S., Núñez Leiva J.I., Algunas coordenadas esenciales sobre la Convención Constitucional, “DPCE Online” 2021, vol. 46, no. 1.
 • Soto S., Reglamento de la Convención Constituyente. Propuesta de un procedimiento circular para aprobar la nueva Constitución, “Temas de la Agenda Pública” 2021, vol. 16, no. 137.
 • Suteu S., Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland,”Boston College International and Comparative Law Review” 2015, vol. 38, no. 2.
 • Verdugo S., Algunos criterios para el Reglamento de la Convención, Centro de Estudios Horizontal 2020.
 • Viera-Gallo J.A., El proceso constituyente: ¿hacia la Cuarta República?, “Temas de la Agenda Pública” 2020, vol. 15, no. 129.
 • Zilla C, Schreiber F.F.N., The constitutional process in Chile: the South American country is searching for a new social contract, Berlin 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart