Author: Bartosz Wróblewski
E-mail: bwrob@o2.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4436-8221
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 225-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.13
PDF: ppk/50/ppk5013.pdf

The article is a review of a scientific publication, which is a monograph of Szymon Nied- ziela on the subject of Muslim fundamentalism in Algeria and its impact on the internal and external affairs of the state.

Szymon Niedziela, Fundamentalizm muzułmański w Algierii. Znaczenie wewnętrzne i oddziaływanie międzynarodowe, ISBN: 978-83-62558-73-5, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013, ss. 431 (właściwy tekst 355)

Artykuł jest recenzją publikacji naukowej, jaką jest monografia Szymona Niedzieli na te - mat fundamentalizmu muzułmańskiego w Algierii oraz jego oddziaływania na sprawy wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

REFERENCES:

Literature:

 • Kasznik-Christian A., Algieria, Warszawa 2006.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1995.
 • Kasznik-Christian A., Algierska droga od socjalizmu do islamizmu, „Przegląd Orienta-
  listyczny” 2002, nr 3–4.
 • Robins Ph., A History of Jordan, Cambridge 2004.
 • Collier P., Sambanis N., Understanding Civil War, vol. 1: Africa, Washington 2005.
 • Niedziela Sz., Fundamentalizm muzułmański w Algierii. Znaczenie wewnętrzne i oddzia-
  ływanie międzynarodowe, Toruń 2013.
 • Larroque A., Geopolityka Fundamentalizmów Muzułmańskich, Warszawa 2015.
 • Kukułka J., Historia Współczesnych Stosunków Międzynarodowych 1945–2000, Warsza-
  wa 2003.
 • Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.
 • Calvocoressi P., Polityka Międzynarodowa 1945–2000, Warszawa 2002.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart