Misja
      Przegląd Prawa Konstytucyjnego (PPK, ISSN 2082-1212) jest wiodącym recenzowanym naukowym polskim czasopismem poświęconym prawu konstytucyjnemu i systemom politycznym, publikowanym od 2010 r. Służy jako forum dla naukowców akademickich i profesjonalistów. Celem PPK jest przedstawienie najnowszych tekstów z zakresu prawa konstytucyjnego, kwestii konstytucyjnych i systemów politycznych, a także promocja bieżącej pracy polskiego prawa konstytucyjnego i systemów politycznych.
      PPK jest otwarte dla autorów polskich i zagranicznych - z przyjemnością publikujemy wszelkie uwagi istotne dla prawa konstytucyjnego i systemów politycznych. Zachęcamy również autorów do przedkładania prac opartych na innowacyjnych podejściach oraz interdyscyplinarnych badaniach z zakresu prawa  konstytucyjnego i systemów politycznych.
      Publikacja jest bezpłatna. Czasopismo nie nakłada opłat redakcyjnych ani opłat za drukowanie. Czasopismo nie przewiduje wynagrodzeń dla autorów oraz recenzentów.

Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień
      Przegląd Prawa Konstytucyjnego wyraża zgodę na publikowanie zaakceptowanego i opublikowanego artykułu na stronach internetowych autora, stronach internetowych katedry/zakładu autora lub wydziału, repozytoriach instytucji autora i repozytoriów tematycznych (takich jak np. academia.edu) bez żadnych ograniczeń. PPK wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanego artykułu do potrzeb autora w zakresie nauczania, do niekomercyjnego dostarczania informacji dla kolegów akademickich oraz do używania go w książkach autorskich po publikacji w czasopiśmie. Inne formy wykorzystania zaakceptowanego i opublikowanego artykułu wymagają zgody wydawcy.
      Publikując artykuł lub korzystając z niego, należy podać pełne uzasadnienie, podać link do strony internetowej PPK i dodać odpowiedni numer DOI.

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego Przegląd Prawa Konstytucyjnego przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Konkurs Przeglądu Prawa Konstytucyjnego
      Redakcja Przeglądu Prawa Konstytucyjnego od 2011 roku organizuje „Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych”.
      Mamy nadzieję, że zarówno konkurs jak i nagroda, którą jest opublikowanie najciekawszych fragmentów nagrodzonej pracy, poprzedzona współpracą redakcyjną i merytoryczną z członkami naszej Redakcji oraz pomocą edytorską ze strony Wydawnictwa Adam Marszałek, zainteresuje prowadzących seminaria magisterskie oraz pomoże zmotywować seminarzystów do własnych badań i twórczej pracy, która zaowocować może publikacją wybranych wspólnie z Redakcją fragmentów pracy, oraz stanowić początek dalszej pracy naukowej i publikacji.
      Liczymy na to, że dzięki naszemu konkursowi nagrodzeni będą mieli okazję poznać tę wielką satysfakcję płynącą z opublikowania efektów swojej pracy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart