Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny w terminie trzech tygodni od jego wpłynięcia do redakcji. Opinia zawiera wniosek o zakwalifikowaniu tekstu do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne.
      Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów PPK.
      Po uzyskaniu pozytywnej opinii tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego.
      Recenzent w recenzji odpowiadają na następujące pytania:

 • Czy tekst spełnia wymogi określone w art. 2 Statutu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, czyli propaguje wiedzę o państwie, prawie konstytucyjnym i systemach politycznych?
 • Czy treść tekstu odpowiada tytułowi tekstu?
 • Czy cel i założenia badawcze artykułu zostały we wstępie jasno określone ?
 • Czy artykuł ma naukową, praktyczną lub edukacyjną wartość?
 • Czy układ tekstu jest poprawny?
 • Czy struktura artykułu spełnia wymogi przewidziane dla tekstu naukowego?
 • Czy tekst omawia oryginalny problem badawczy?
 • Czy streszczenie tekstu wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski?
 • Czy rezultaty badań są poznawczo, praktycznie lub edukacyjnie interesujące?
 • Czy problemy artykułu są warte dalszych badań?
 • Czy język użyty w tekście jest poprawny?
 • Czy Autor opanował technikę pisania tekstu naukowego?
 • Czy przypisy są zgodne z technicznymi wytycznymi "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego"?
 • Czy dobór źródeł jest właściwy i pełny?

W konkluzji recenzji Recenzent wybiera jedną z czterech opcji:

 1. Tekst zaakceptowany do publikacji bez poprawek
 2. Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez konieczności ponownej recenzji
 3. Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji
 4. Tekst nie nadaje się publikacji i wymaga ponownej redakcji

      W ciągu 3 miesięcy od nadesłania tekstu autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.
      W przypadku tematycznego sprofilowania poszczególnych numerów PPK zakwalifikowany tekst zostaje opublikowany zgodnie z jego merytoryczną treścią.

Recenzenci „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”
prof. nadzw. dr hab. Michał Bożek
prof. h.c.doc. JUDr. Maria Bujňakova, CSc.
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ciapała
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičova, CSc.
prof. nadzw. dr hab. Aldona Domańska
prof. dr. Tímea Drinóczi
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Grajewski
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
doc. JUDr. Maria Kiovska, CSc.
prof. nadzw. dr hab. Krzysztok Krysieniel
prof. nadzw. dr hab. Artur Ławniczak
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Orłowski
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela
prof. nadzw. dr hab. Viktoria Serzhanova
prof. nadzw. dr hab. Konrad Składowski
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
doc. JUDr. Ľudmila Somorova, CSc., mim. prof.
prof. nadzw. dr hab. Beata Szluz
prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik
prof. nadzw. dr hab. Monika Urbaniak
dr hab. Marcin Wiącek
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart