Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny w terminie trzech tygodni od jego wpłynięcia do redakcji. Opinia zawiera wniosek o zakwalifikowaniu tekstu do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne.
      Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów PPK.
      Po uzyskaniu pozytywnej opinii tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego.
      Recenzent w recenzji odpowiadają na następujące pytania:

 • Czy tekst spełnia wymogi określone w art. 2 Statutu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, czyli propaguje wiedzę o państwie, prawie konstytucyjnym i systemach politycznych?
 • Czy treść tekstu odpowiada tytułowi tekstu?
 • Czy cel i założenia badawcze artykułu zostały we wstępie jasno określone ?
 • Czy artykuł ma naukową, praktyczną lub edukacyjną wartość?
 • Czy układ tekstu jest poprawny?
 • Czy struktura artykułu spełnia wymogi przewidziane dla tekstu naukowego?
 • Czy tekst omawia oryginalny problem badawczy?
 • Czy streszczenie tekstu wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski?
 • Czy rezultaty badań są naukowo, praktycznie lub edukacyjnie interesujące?
 • Co nowego wnosi recenzowany tekst do nauki, edukacji, praktyki?
 • Czy problemy artykułu są warte dalszych badań?
 • Czy język użyty w tekście jest poprawny?
 • Czy Autor opanował technikę pisania tekstu naukowego?
 • Czy przypisy są zgodne z technicznymi wytycznymi "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego"?
 • Czy dobór źródeł jest właściwy i pełny?

W konkluzji recenzji Recenzent wybiera jedną z czterech opcji:

 1. Tekst zaakceptowany do publikacji bez poprawek
 2. Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez konieczności ponownej recenzji
 3. Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji
 4. Tekst nie nadaje się publikacji i wymaga ponownej redakcji

      W ciągu 3 miesięcy od nadesłania tekstu autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.
      W przypadku nieodesłania tekstu z korekty autorskiej w wyznaczonym terminie, tekst zostaje odrzucony.
      W przypadku tematycznego sprofilowania poszczególnych numerów PPK zakwalifikowany tekst zostaje opublikowany zgodnie z jego merytoryczną treścią.

Recenzenci „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”
Arkadiusz Adamczyk, Alberski Robert, Michał Bartoszewicz, Andrzej Bałaban, Michał Bernaczyk, Mariusz Bidziński, Grzegorz Bonusiak, Michał Bożek, Stanisław Bożyk, Maria Bujňakova, Anna Chorążewska, Jerzy Ciapała, Rafał Czachor, Gabriela Dobrovičova, Aldona Domańska, Timea Drinoczi, Bożena Dziemidok-Olszewska, Monika Florczak-Wątor, Krzysztof Grajewski, Mirosław Granat, Ivan Halasz, Mariusz Jabłoński, Lech Jamróz, Jerzy Jaskiernia, Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Maria Kiovska, Grzegorz Koksanowicz, Bogusław Kotarba, Aneta Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Tomasza Koziełło, Izabela Kraśnicka, Krzysztof Krysieniel, Katarzyna Kubuj, Grzegorz Kuca, Elżbieta Kużelewska, Przemysław Maj, Krzysztof Malinowski, Grzegorz Maroń, Małgorzata Masternak-Kubiak, Jarosław Matwiejuk, Bartłomiej Michalak, Magdalena Musiał-Karg, Ladislav Orosz, Grzegorz Pastuszko, Agnieszka Pawłowska, Danuta Plecka, Renata Podgórzańska, Boguslaw Przywora, Anna Rakowska-Trela, Anna Rytel-Warzocha, Viktoria Serzhanova, Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Jacek Sobczak, Ľudmila Somorova, Tomasz Słomka, Monika Urbaniak, Marcin Wiącek, Marcin Wiszowaty, Jacek Wojnicki, Andrzej Zapałowski, Krzysztof Żarna, Sylwia Żukowska-Jarosz

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart